Aftenposten mener: Kuttforslag må vurderes med åpent sinn

NHO og LO trives godt med at staten tar en så stor andel av sykelønnsutgiftene, men sykelønnsordningen er bare én av flere ordninger som må utfordres i årene som kommer.

En ansvarlig politiker kjennetegnes ved viljen til også å diskutere upopulære endringer.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Hver gang statsbudsjettet legges frem får vi en diskusjon om utgiftene øker for mye. Fra blant annet denne plass kommer det kritikk mot Regjeringens evne til å prioritere. Det utløser svar fra eksempelvis regjeringspartiet Høyre, som slår fast at pengene både brukes på de riktige tingene og i riktig omfang.

De som utfordrer pengebruken får spørsmålet tilbake: Hvor vil dere kutte, da?

Svaret herfra har blant annet vært et beskjedent kutt i sykelønnsordningen, å beholde avkorting i pensjon for gifte og samboende pensjonister og flere og høyere egenandeler. At dette i dag er politisk umulig, er en erkjennelse som ikke kan stå i veien for å ta det opp.

Velferdsoppgavene som ligger foran oss blir vanskeligere å løse hvis vi ikke er villige til å revurdere noen av ordningene vi i dag tar for gitt. Eldrebølgen er en av de mest forutsigbare utfordringene vi ser komme. Det har liten hensikt å diskutere om økt levealder, færre skattebetalere pr. pensjonist og medisinsk teknologi i rask utvikling også byr på utfordringer. Gledelig som mye av dette er - det øker de offentlige utgiftene, og det skjer relativt raskt.

Les også

Kan konsekvensen av Regjeringens politikk til slutt bli høyere skatter? |Ola Storeng

Utfordringen kan besvares på flere måter. Vi kan øke bruken av oljepenger enda raskere og skyve ubehagelige prioriteringer foran oss. Utfordringen er at fondet ikke vokser like raskt som før og at vi år for år stikker av med handlingsrom for fremtidige generasjoner. Det er forresten de samme generasjonene som kan bli ilagt langt mer skatt for å finansiere mange og lange pensjonsår for oss som arbeider nå.

Økt skatt er det eneste svaret for noen, men vi vet at vi nærmer oss en grense hva gjelder skattenivåets negative effekter på arbeidsvilje og investeringer. Økt skatt kan ikke løse fremtidens utfordringer alene.

Det tredje svaret er å flytte penger fra noen av dagens budsjettposter til eksempelvis eldreomsorg, altså kutte noen steder for å øke andre.

Les også

Bilen er Siv Jensens symbolsak. Men oljepengene bruker hun på velferdsstaten. |Ola Storeng

Den liberale tenketanken Civita har prøvd å svare på utfordringen med omprioriteringer og kutt i budsjettene og kom i Dagens Næringsliv forrige uke med en liste med konkrete forslag.

Kristin Clemet leder tenketanken Civita, som legger frem kuttforslag som oppfattes som politisk vanskelige.

Flere av forslagene er kontroversielle, som kutt i sykelønn, å gå tilbake til niåring skole og å fjerne særtiltak for Nord-Norge. Ingen forventer at politikerne skal hoppe rett på denne typen forslag. Men bærekraften til velferdsstaten vår krever at politikerne i det minste åpner for å diskutere slike forslag med et åpent sinn. Det er for eksempel useriøst hvis ikke sykelønnsordningen blir tema når IA-avtalen skal revurderes i 2018. En ansvarlig politiker kjennetegnes ved viljen og motet til å utfordre også smertefulle endringer i statsbudsjettet.