Leder

Aftenposten mener: Taxfree-ordningen må skrotes

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Administrerende direktør Håkon Fjeld-Hansen i Travel Retail Norway åpnet Norges største taxfree-butikk på Oslo Lufthavn 1. september.

Politikerne bør ikke være immune mot rasjonelle argumenter selv om taxfree-ordningen er populær.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Taxfree-ordningen gir økte klimautslipp. Den fører til negative folkehelseeffekter ved at alkohol- og tobakksforbruket øker. Samtidig gir den staten inntektstap, stimulerer til økt reisevirksomhet og gir konkurranseulempe for innenlandske forhandlere av alt fra øl til sjokolade.

Dette er konklusjonen i den helhetlige gjennomgangen av taxfree-ordningen som Stortinget bestilte i 2015, og som Vårt Land omtalte torsdag. Å lese utredningen, slik den er referert i statsbudsjettet, fremstår som et sammenhengende argument for å skrote hele ordningen. Regjeringen lytter likevel ikke: Fortsatt skal reisende fra utlandet kunne handle avgiftsfri vin og sprit i litervis.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har i statsbudsjettet ikke en gang tatt seg bryet med å argumentere for sitt syn, utover å konstatere at Norge generelt har en restriktiv alkoholpolitikk.

Få gode argumenter

I realiteten er det få gode argumenter for at taxfree-ordningen skal eksistere. Et mye brukt forsvar er at flyplassene som går i bedriftsøkonomisk underskudd, vil måtte legges ned om taxfree-ordningen avvikles.

Dette distriktspolitiske argumentet forklarer imidlertid ikke hvorfor små flyplasser skal være avhengig av nordmenns alkoholkonsum. Utredningen viser at inntektstapet med dagens ordning, forsiktig anslått til 1,5 milliarder kroner, er høyere enn det totale driftsunderskuddet på små og mellomstore flyplasser.

Med andre ord kunne staten ha finansiert disse flyplassene gjennom tilskudd og fortsatt hatt penger til overs, dersom taxfree-ordningen ble avviklet.

  • Les Ingvild Tennfjord: Slik blir du lurt i taxfree-butikken

Klimaeffekten viktigst

Et slikt scenario, der bortfallet av tax free-inntekter blir kompensert med statlige bevilgninger, vil ha liten effekt på klimagassutslipp. Fortsatt vil det være å foretrekke fremfor dagens ordning, blant annet av folkehelseårsaker.

Men det viktigste argumentet for å avvikle ordningen er at den øker klimautslippene. Å subsidiere flyreiser gjennom billig alkohol er ikke holdbart for en stat som har satt seg ambisiøse klimamål.

Grunnen til at Regjeringen ikke vil avvikle ordningen, er at den er populær. «Jeg vil ikke gå inn i historien som en festbrems», sa Kristin Halvorsen (SV) da hun i 2007 forklarte hvorfor hun ville opprettholde taxfree-systemet. Det synet deler nok også dagens finansminister.

Politikere er naturligvis avhengige av velgere for å ha makt, men det burde ikke bety at de er immune mot rasjonelle argumenter. Både norsk økonomi, folkehelse og klimaet vil være tjent med at taxfree-ordningen skrotes.

Les mer om

  1. Klimautslipp
  2. Alkohol
  3. Taxfree