Leder

Aftenposten mener: Abortloven står sterkt

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Krf-leder Dagrun Eriksen: Foreslår to dagers refleksjonstid fra informasjon om abort til utførelse

Abortloven fra 1979 var en avgjørende politisk seier for norske kvinner. Loven står støtt tross noen heftige debatter knyttet til den. Enigheten om loven må ikke stå i veien for arbeidet med å redusere tallet på uønskede svangerskap eller behovet for å debattere i randsonen av loven.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kristelig Folkeparti jobber med utforming av politisk program. Abortsaken er tema, noe som er helt naturlig for et parti som KrF. Partiet legger til grunn at livet startet ved unnfangelse, og at et seks uker gammelt foster ikke har mindre verdi enn et nyfødt spebarn. Dagens abortlov har som premiss at livets verdi øker underveis i svangerskapet, og at et nylig unnfanget foster har mindre behov for vern enn et ferdig utviklet barn. Den gravide kvinnens rett til å bestemme over egen kropp trumfer fosterets krav til beskyttelse. Den norske abortloven gjelder som hovedregel frem til 12. uke i svangerskapet. Etter det tidspunktet opphører kvinnens selvbestemmelse, og et solid flertall har levd god med både rangeringen av rettigheter og abortgrensen.

KRF HAR IKKE levd godt med loven, og det er en ærlig sak. Partiet har gitt opp å kjempe mot loven i en erkjennelse av at det står helt alene. Det finnes ingen andre partier som vil gi KrF gjennomslag for å svekke kvinners mulighet til abort. Når KrF selv har gitt opp å bekjempe loven, handler det også om at partiet ikke ser noe realistisk alternativ. Nye nemnder er utenkelige all den tid det vil innebære en ny overprøving av kvinners selvstendige valg. Alt som minner om skjønnsmessig vurdering av andre enn kvinnen selv, utløser de samme utfordringene. Det illustrerer at det enkleste, ryddigste og riktige er at kvinner bestemmer selv.

Det enkleste, ryddigste og riktige er at kvinner bestemmer selv

KrF prøver likevel å finne veier der partiet kan markere seg i abortspørsmålet. Forslag som reservasjonsrett for leger fra 2013 og det ferske forslaget om to dagers refleksjonstid for abortsøkende kvinner, oppfattes som forsøk på å begrense kvinners handlingsrom. De sterke reaksjonene bunner i en tolkning der KrF prøver å redusere aborttallene gjennom å påføre kvinner dårlig samvittighet eller gjennom å heve terskelen for å velge abort.

DET KAN være en riktig tolkning, ikke minst av det nyeste forslaget. I så fall kan ikke KrF være overrasket over de sterke reaksjonene. Med reservasjonsretten var det annerledes. Den debatten handlet egentlig mer om den enkelte lege enn om kvinnene, men den ble tolket inn i samme ramme.

Aborttallene er på vei ned og lå så vidt over 14.000 i fjor. Det er over 1000 færre enn i 2008. Gratis prevensjon, bedre seksualundervisning og bedre tilgang til helsesøster får mye av æren. Tallet går særlig ned i gruppen yngre kvinner, noe som forsterker inntrykket av at tiltakene hjelper. Det er bra, for abort er ikke et lett valg. Uansett metode er abort et alvorlig inngrep, og det er kunnskapsløst å tro at kvinner velger det med lett hjerte.

DERFOR MÅ DET fortsatt være et mål å få ned aborttallene med tiltak som kan hindre uønskede svangerskap. Etter hvert som medisin og teknologi gjør at vi kan finne ut stadig mer om fosteret stadig tidligere, skal vi også ha en sunn debatt om årsakene til at kvinner velger abort. Vi vil snart ha full oversikt over kjønn, helsetilstand og funksjonsevne til fostre, og vi vil vite svært mye før uke 12. Den kunnskapen skal ikke svekke abortloven, men vil utløse dilemmaer som fortjener diskusjon.

Les mer om

  1. Ledelse