Leder

Aftenposten mener: Oslo trenger flere drikkevannskilder

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Peter Mikkelson tipset media om at Bymiljøetaten i Oslo dumper store mengde snø ulovlig ved Låkeberget parkeringsplass i Maridalen noen få hundre meter fra Maridalsvannet, som er Oslos største drikkevannskilde. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag ble det kjent at Bymiljøetaten deponerte møkkete snø ved Oslos største drikkevannskilde i Maridalen. 90 prosent av hovedstadens innbyggere får drikkevannet sitt fra Maridalsvannet.

Ikke overraskende, mener Vann- og avløpsetaten, at praksisen er ulovlig. De satte derfor en stopper for den.

– Når de er villige til å bryte loven, har jeg null tiltro til Bymiljøetaten, sier Peter Mikkelson, en lokal beboer, til NTB.

Les også

Kommunale etater i snøkrig

Det var Mikkelson som tipset media om det ulovlige forholdet. Store mengder skitten snø er blitt dumpet ved Låkeberget parkeringsplass, som ligger bare noen få hundre meter fra drikkevannskilden.

Vann- og avløpsetaten kontaktet torsdag Bymiljøetaten. Den viste til drikkevannsforskriften og sa fra at det ikke er lov å lagre snø ved Låkeberget.

Bymiljøetaten opplyser at snøen skal fjernes.

– Vi kan ikke tillate aktiviteter som gir fare for å forurense drikkevannskilden. Det har heldigvis vært minusgrader, så snøen har ikke smeltet og det har heller ikke vært noe avrenning i drikkevannet, sier Trond Ottersen, kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten, til NTB.

Selv om det har vært minusgrader, er hendelsen uheldig. Uansett hva temperaturen måtte være, er det ikke adgang til å deponere avfall i nærheten av drikkevannskilden. Går man tur i området, ser man stadig plakater med påminnelser om ikke å skitne til Maridalsvannet. Når kommunen selv bruker det samme området som deponi for skitten snø, er det oppsiktsvekkende.

Hendelsen er også en påminnelse om hvilken sårbar situasjonen Oslos befolkning befinner seg i, ettersom nesten samtlige får drikkevannet sitt fra én og samme kilde. Helt siden 1950-årene har det vært snakket om at hovedstaden trenger vann fra flere kilder.

Dersom det skulle forekomme en teknisk feil, en terrorhandling eller en form for uhell, er hele byen i en kritisk situasjon.

Nå er det endelig planer om at byen også skal forsynes med vann fra Holsfjorden, en arm av Tyrifjorden. Der henter også Asker og Bærum drikkevann.

Det er ikke et øyeblikk for tidlig. Planen er at den nye vannforsyningen skal stå ferdig i 2028.

En risiko- og sårbarhetsanalyse fra Beredskapsetaten i Oslo kommune sier at 270.000 mennesker kan miste vannet i løpet av få timer dersom noe går galt ved Maridalsvannet, og at «samfunnet som vi kjenner det, vil slutte å fungere».

En slik sårbarhet kan ikke forsvares. Ukens hendelse viser det med all tydelighet.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Oslo kommune
  4. Snø
  5. Avfall