Aftenposten mener: En pris som peker inn i fremtiden

afp000784635-saueD24rxz.jpg

NOBELS FREDSPRIS til Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi er en fremtidsrettet og viktig tildeling. Vi sender våre gratulasjoner til prisvinnerne.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Pakistanske Malala Yousafzai var nær ved å miste livet under et angrep fra Taliban. Hennes "forbrytelse" var at hun hadde stilt seg i spissen for en kampanje for at jenter må få samme rett til skolegang som gutter. Uredd innsats og store personlige ofre har gjort 17-åringen til tidenes yngste vinner av Nobels fredspris.

Indiske Kailash Satyarthis navn er ikke like kjent, men for mange i og utenfor sitt hjemland symboliserer han kampen mot barnearbeid og økonomisk utnyttelse av barn. Hans utrettelige arbeid har også fått ringvirkninger i andre land i form av avtaler som styrker barns rettigheter.

Nobelkommiteen sender to sentrale budskap gjennom årets pristildeling.

NOBELKOMITEEN sender to sentrale budskap gjennom årets pristildeling. Det første budskapet retter seg mot alle mørke krefter som ønsker å skru klokken tilbake i religionens navn, særlig i den muslimske verden.

Disse kreftene opptrer under mange navn: Taliban i Pakistan og Afghanistan, Boko Haram i deler av Afrika og Den islamske staten (IS, også kalt ISIL eller ISIS) i Irak og Syria. Over alt er deres metode å spre mest mulig frykt. Over alt er det de svakeste – barn og kvinner – som blir hardest rammet.

Det andre budskapet er at utfordringene slett ikke bare finnes innenfor én religion eller én kulturkrets. Nobelkomiteen understreker poenget ved å dele prisen mellom en muslim og en hindu. Barns og unges behov for utdannelse og verdige levekår er felles, enten statsborgerskapet er pakistansk eller indisk. Hele 60 prosent av menneskene i verdens fattige land er under 25 år.

At mennesker med svært ulik bakgrunn kan forenes i kamp for felles mål, er et legitimt bidrag til fred på lang sikt.

KRITIKERE hevder at årets tildeling er "upolitisk" og har lite med fredsarbeid å gjøre. Vi mener at slike påstander vitner om en meget snever betraktningsmåte.

Det kan umulig være "upolitisk" å reise krav om at alle medlemmer av samfunnet skal nyte godt av like rettigheter, enten det gjelder rett til skolegang eller beskyttelse mot forhold som kommer farlig nær slaveri. Det er et faktum at disse og lignende krav gang på gang blir møtt med ekstreme og voldelige reaksjoner. Det tyder ikke på at alle oppfatter dem som ufarlige og tannløse.

Når det gjelder tilknytningen til fredsarbeid, peker komiteen på at virke for "brorskap mellom nasjonene" er nevnt spesielt i Alfred Nobels testamente som et av formålene prisen er innstiftet for å belønne. At mennesker med svært ulik bakgrunn kan forenes i kamp for felles mål, er et legitimt bidrag til fred på lang sikt.

I dag finnes det anslagsvis 168 millioner barnearbeidere i verden.

ÅRETS FREDSPRIS er fremtidsrettet og et sterkt uttrykk for tro på at det enkelte individ kan utgjøre en forskjell. Komiteen minner om at det i dag finnes anslagsvis 168 millioner barnearbeidere i verden. Det er et urovekkende høyt tall, men likevel 78 millioner færre enn ved årtusenskiftet.

Det ligger en grunnleggende optimisme bak tildelingen. Det er verdt å ta med seg videre i et nedslående år der det internasjonale samfunnet har opplevd en serie av kriser i Midtøsten, Ukraina og andre steder.

Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi inspirerer ved å vise at det nytter å si fra. Det er en viktig lærdom i en tid der det er lett å la resignasjonen ta overhånd.