Leder

Aftenposten mener: Uansvarlig av Politiets fellesforbund

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Befolkningen må ha tillit til at polititjenestemenn setter oppklaring av alvorlig kriminalitet høyere enn hensyn til egen karriere.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I kampen for et kompetansesenter for varsling i arbeidslivet og et nasjonalt varslerombud, har Politiets fellesforbund tatt i bruk sterke virkemidler. I NRKs Politisk kvarter onsdag sa forbundsleder Sigve Bolstad at han ikke ville anbefalt Robin Schaefer å varsle.

Schaefer er politimannen som ved å si fra, sørget for å løse drapet på åtteårige Monika Sviglinskaja i 2012. Politiets fellesforbund mener at blant annet Schäfers erfaring gjør at de vil advare andre mot å varsle.

Viktig med bedre varslervern

Politiledelsen i Bergen ga beskjed om at han skulle holde seg unna. Deretter ble han ilagt forbud mot å snakke om den. Ingen forsvarer politiledelsens håndtering av saken, selv om det hele heldigvis endte med en fellende dom og oppreisning til den modige varsleren. Politiets fagforening har også rett i at represalier og frykt for egen helse og karriere er reelle utfordringer for mange varslere.

Et bedre vern for varslere er viktig. Det er lett å forstå fagforeningenes frustrasjon over risikoen ved å varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Å gå åpent ut og si at de ville frarådet polititjenestemenn i Robin Schaefers situasjon å varsle, er likevel å tråkke over en grense. Det er skadelig for tilliten for politiet når de fremste tillitsvalgte signaliserer at de ikke er villige til å ta affære dersom de mener alvorlig urett blir begått.

Det kan svekke tilbøyeligheten til å anmelde alvorlige lovbrudd. For hvordan skal politiet ha noen troverdighet i sine oppfordringer om å melde fra om straffbare forhold dersom tillitsvalgte oppfordrer politiansatte til det motsatte? Belastningen ved å anmelde eller gi politiet relevante opplysninger kan være vel så stor som for varslere i politiet.

  • Redaktør Per Anders Madsen kommenterer Monika-saken: Håndteringen av varsleren Robin Schaefer viser systemsvikt i politiet

Modigere enn egen fagforening

Det er ikke slik at varslerombud og kompetansesenter uten videre fjerner utfordringene forbundet peker på. Det er først og fremst et spørsmål om kultur og ledelse på den enkelte arbeidsplass. Enkeltansatte må selvsagt informeres om risikoen de løper ved å varsle. Men hvis tillitsmannsapparatet generelt anbefaler å holde tett, bidrar de ikke til å skape den kulturen som gjør varsling mindre problemfylt. Monika-saken har skapt økt oppmerksomhet om problemstillingen, takket være en politimann som var modigere enn sin egen fagforening er.

Før sommeren lanserte Regjeringen flere forslag for å styrke varslervernet. Disse er gode steg i riktig retning. Kampen for bedre vilkår for varslere bør fortsette. Tillitsmannsapparatet i politiet bør også være sitt ansvar bevisst for å bidra til å få belyst kritikkverdige forhold gjennom varslerinstituttet.

Les mer om

  1. Taushetsplikt
  2. Arbeidsliv
  3. Fagforening
  4. Varsling
  5. Monika Sviglinskaja