Aftenposten mener: Fedre kan få styrkede rettigheter likevel

EFTA-domstolen har ikke tatt stilling til om Norges praksis med ulike rettigheter til betalt foreldrepermisjon er diskriminerende. Men retten til å opprettholde praksisen betyr ikke at den bør opprettholdes.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Akkurat i tide til jul kom den overraskende dommen i EFTA-domstolen. Norge ble frikjent i det som er blitt kjent som «pappaperm-saken».

Saken handler om at norske fedres (eller medmødres) rett til å ta ut foreldrepenger. Norske mødre har krav på betalt permisjon helt uavhengig av hva barnets far foretar seg. Norske fedres rett til betalt permisjon begrenser seg imidlertid til fedrekvoten dersom barnets mor ikke er i arbeid eller studerer.

Les hele saken med abonnement