Aftenposten mener: Mobbeloven krever mer av skolelederne

Bedre oppfølging av utsatte elever er et uomtvistelig gode. Men det skal ikke skje på bekostning av lærerne.

Et av de store slagene i skoleverket de siste årene har handlet om endringer i opplæringsloven. Kapittel 9A, den såkalte mobbeloven, har til hensikt å styrke elevenes rettigheter, blant annet gjennom å slå fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og at skolene skal praktisere nulltoleranse for mobbing. En av de viktigste endringene i opplæringsloven er nettopp en økt aktivitetsplikt i disse sakene. Lovendringen trådte i kraft i 2017.

Mange har advart mot svekket rettsikkerhet for lærerne når elevens subjektive opplevelse skal legges til grunn, og elever og foreldre tillates å klage direkte til Fylkesmannen dersom eleven opplever seg krenket. En gjentagende bekymring har vært at normal og nødvendig grensesetting fra en lærer skal kunne oppleves som krenkende, eller at elever skal «trekke krenkekortet» i konflikter med læreren.

Les hele saken med abonnement