Leder

Aftenposten mener: Byråd Berg kan ikke overlate til private aktører å svare

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Energigjenvinningsetaten er foreløpig den siste ut der misligheter ser ut til å ha funnet sted.

I en så stor kommune som Oslo, er det ikke til å komme bort fra at kritikkverdige forhold fra tid til annen vil bli avdekket.

Men med et byråd som har så stor tro på kommunal drift, og en uttalt ambisjon om en sterkere og tettere politisk styring av etatene, er saker som viser manglende styring ekstra pinlige. De ureglementerte boligkjøpene i Boligbygg er et tidligere eksempel.

Denne gang er det påfallende hvor lenge ansvarlig byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har kjent til saken i Energigjenvinningsetaten.

Allerede i april 2018 fikk hun vite av etaten at det var avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven. Da ble hun beroliget av at etaten iverksatte tiltak.

Samme høst sa imidlertid etaten fra til byråden at problemet var blitt større enn antatt og anslått til minst 500 brudd på loven.

Etter at hun også fikk varsler om ulovlige anskaffelser, omfattende bruk av eksterne konsulenter og uregelmessigheter ved ansettelser, ble det i starten av 2019 besluttet en ekstern granskning. Denne er fortsatt ikke avsluttet.

Byråd Berg informerte bystyret om mulige brudd i april, altså et år etter at byråden først ble kjent med saken, og et halvt år etter at et stort omfang var konstatert av Energigjenvinningsetaten. Det må sies å være svært sent.

Først da mediene omtalte saken i september, ble byens øverste politiske organ kjent med omfanget, samt det faktum at etaten har brukt 18 millioner kroner på å forsøke å oppgradere personalgarderobene ved gjenvinningsanlegget på Haraldrud, uten å lykkes.

Når opposisjon så vel som Arbeidstilsynet spør, kan fortsatt ikke byråden svare på omfanget av lovbruddene, men henviser til granskerne i PricewaterhouseCoopers (PWC).

Eksterne granskninger kan være på sin plass, men man må også forvente et minimum av kontroll i eget hus.

Byrådsleder Raymond Johansen skrev i 2017 at «vår jobb som politikere er å gi tydelige styringssignaler, sikre at kommunen er satt opp med nødvendige ressurser, kvalitet og kontrollmekanismer, og følge med i fremdriften».

Den gang kritiserte han sine forgjengere for ikke å ha fulgt med i timen da selskapet Veireno fikk tildelt renovasjonskontrakten for hele Oslo. Nå later det til at han kan rette den samme belærende pekefingeren mot sin egen byråd.

Les hele saken med abonnement