Aftenposten mener: Inflasjon i sentraliseringsanklager

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har latt det gå inflasjon i sentraliseringsanklagene.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er ikke rart at Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum gjentar sentraliseringsanklagene mot regjeringen. Det fungerer overfor velgerne, det setter ord på en opplevelse mange har hatt i lang tid, og det sørger for oppmerksomhet om en trend som startet lenge før dagens regjering tiltrådte.

Faren er at når alt kalles sentralisering, blir plutselig ingenting sentralisering. Begrepet tømmes for innhold. Vi er på vei dit.

Bare den siste uken har sentraliseringsanklagene kommet tett som hagl. Mandag ble de gjentatt fra Stortingets talerstol i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet. Da var det forslaget om å redusere antall skattekontorer fra 227 til 56 som fyrte opp Vedum. Han benyttet anledningen til å nevne to rapporter fra forrige uke, som han også mener illustrerer regjeringens sentraliseringsiver. Den ene omhandlet domstolsstrukturen i Norge, og anbefaler en reduksjon i antall rettssteder. Den andre har gått gjennom skatteregimet for vannkraftnæringen, og anbefaler endringer som har falt i dårlig jord hos kraftkommunene.

Dette er tre helt ulike saker. De to siste er ikke regjeringens politikk eller forslag, men utvalgsarbeid som skal diskuteres og brukes i arbeid med politikkutvikling. Hvis denne typen utvalgsarbeid skal håndteres som forslag fra regjeringen, undergraves hele hensikten med utvalgene. Utvalgene skal gå inn i problemstillinger fra et faglig ståsted og utvikle anbefalinger som politikerne så skal ta stilling til. Dette er en god måte å jobbe på, og det er å forlede folk når det kommenteres som om det var regjeringens forslag. Debatten om domstolene er godt i gang, og da har utvalget allerede spilt en viktig rolle. Forhåpentlig klarer regjeringen å se forbi disse forsøkene på å parkere utvalgsarbeidet og går inn i forslagene med nødvendig åpenhet.

Den første saken, reduksjon i antall kontorer for skatteoppkreving, er et konkret forslag fra regjeringen. Det kan selvsagt kalles sentraliserende med den terskelen Senterpartiet har lagt seg på for å dele ut den merkelappen. Og det er nødvendig at begrunnelsen for slike forslag ettergås nøye.

En av begrunnelsene er at kampen mot svart arbeid krever samling av fagmiljøer. Styrket rettssikkerhet og likebehandling av skattebetalere er en annen begrunnelse. Begge deler henger på greip. Skatteetaten har kommet langt i arbeidet med digitalisering og forenkling overfor skattyterne. Videreføring av arbeidet blir lettere når oppgavene ikke er delt mellom stat og kommune. Innsparinger er også en god begrunnelse, selv om den dessverre ofte underspilles.

Noen rå sentralisering kan dette knapt kalles når oppgavene spres på 56 ulike kontorer rundt i landet. Det tilsvarer for øvrig omtrent det antallet tingretter Senterpartiet mener holder for å unngå sentralisering.