Leder

Aftenposten mener: Vy er ille, Bane Nor verre

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

For et halvt år siden var 74 prosent av Vy-reisende tilfreds med togtilbudet. I dag er bare 67 prosent det. Vys ferske kundeundersøkelse ga det dårligste resultatet på ni år.

Det er høyst forståelig at misnøyen brer seg blant de reisende. Etter en sommer og høst med buss for tog og ekstraordinært mange forsinkelser er frustrasjonen stor, og det står Vy på toget.

Vy fortjener kritikk for mangt, blant annet for svak koordinering av kollektivtrafikken og dårlig informasjon til de reisende. Men Vy har bare ansvaret for tog, personell og stasjonsopphold, og kan derfor ikke klandres for mer enn rundt 15 prosent av forsinkelsene.

Bane Nor, derimot, er ansvarlig for infrastrukturen, og det er mangelfullt vedlikehold av denne som fører til brorparten av forsinkelsene. Hele 62 prosent av forsinkelsestimene på jernbanen skyldes feil med infrastruktur som Bane Nor har ansvaret for.

«Synd at kundetilfredsheten går ned», sier kommunikasjonsdirektøren i Bane Nor, Torild Lid Uribarri. «Utrolig» ville vært en bedre beskrivelse. Bane Nor har ligget på bunnen av listen i Kantars omdømmemåling i årevis. I år gikk jumboplassen til NAV, kanskje fordi Bane Nor av en eller annen grunn ikke ble vurdert. I 2018 leverte Bane Nor dårligst punktlighet på mange år, og etter alle solemerker å dømme har 2019 vært enda verre.

På kort sikt er det lite som tyder på at situasjonen vil bedre seg. Bane Nor iverksatte ekstraordinære tiltak i fjor, uten at det har løst all verden.

På lang sikt, derimot, kan situasjonen bli bedre. Som et resultat av jernbanereformen har Bane Nor opprettet aksjeselskapet Spordrift, som nå inngår avtaler med Bane Nor om drift og vedlikehold av jernbanestrekninger. Med tid og stunder skal også dette konkurranseutsettes, og det er lov å håpe på nye koster vil gi bedre punktlighet. Når det nye signalsystemet ERTMS er ferdig, kan også det gi bedre trafikkavvikling, men det skjer ikke før tidligst i 2030. En kan også håpe at et selskap som Ruter, som har gode resultater i koordineringen av lokaltrafikk i Oslo, vil bli med i anbudsrunden for togstrekningene rundt Oslo når den tid kommer.

Når forbedring av infrastrukturen tar tid, må en sørge for at det som kan forbedres raskt blir det. Og da er ballen tilbake hos Vy. Bedre koordinering og informasjon til de reisende er definitivt mulig å oppnå.

Det betyr at en forbedring er forventet å ankomme perrongen umiddelbart.

Men den kan bli forsinket, selvsagt.

Les hele saken med abonnement