Leder

Aftenposten mener: Det tas for lett på trakassering

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Øverste ansvarlig for helsevesenet, helseminister Bent Høie (H), må kreve resultater i arbeidet mot trakassering.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det ene #metoo-oppropet har avløst det andre, og nå har både legene og ansatte i finansnæringen sagt ifra. Når 3200 leger signerer et opprop som slår fast at trakassering er et problem i helsevesenet, er det egentlig en stor skandale. Historiene som er delt, illustrerer gjentagende situasjoner: Yngre, kvinnelige leger uten fast jobb utsettes for seksuelt ladet press, trusler om at karrièren kan stoppe opp og ren trakassering fra mannlige kolleger i maktposisjon. Kvinnene nøler med å varsle fordi de frykter konsekvensene for karrièren, for å bli oppfattet som bråkmaker. Flere av dem har også fått råd om å la saken ligge av hensyn til seg selv av personer som burde vite bedre.

  • #utentaushetsplikt: 3200 norske leger og medisinstudenter bryter tausheten.

Historiene som er vist frem nå, er få sammenlignet med det totale antallet kvinnelige ansatte i helsevesenet. Mange opplever heldigvis ikke noe som ligner på dette. Likevel, oppropet viser, som de andre oppropene, at arbeidsplassene i for liten grad har en kultur for varsling, en struktur som kan ta imot og ledere som evner å håndtere sakene. Både i helsevesenet og andre steder har det skortet på kolleger som har forsvart dem som utsettes for denne typen maktovergrep og ubehag på arbeidsplassen. Er det en ting #metoo-høsten har lært oss, er det at dette må ta slutt.

Helseministeren ber om at arbeidsmiljøundersøkelsene i sektoren inkluderer spørsmål om trakassering. Legeforeningen vil også starte en jobb med kartlegging av omfanget. Statsråden har det øverste ansvaret for de ansatte i norsk helsevesen og må engasjere seg i saken. Her må ambisjonene være høye. Det må være et mål at andelen som rapporterer om episoder, synker drastisk i løpet av relativt kort tid. Ikke fordi de ikke våger å varsle, men fordi færre våger å krysse grensen. Og sannsynligvis vil det være nødvendig å vise frem noen konsekvenser. Ingen er så viktig på en arbeidsplass at de skal få rom til å plage andre ansatte.

Trakasseringsbegrepet er ikke avgrenset til å gjelde seksuell trakassering. Både kvinner og menn kan oppleve kolleger som trakasserer, som fryser ut, som systematisk bygger dem ned. Grensen over til mobbing er glidende. Det kan ikke være akseptabelt at en i utgangspunkt grei, faglig kritikk kombineres med et personangrep eller blir en mulighet for å stille kolleger i forlegenhet. Det er et lederansvar å markere hvor grensen går. Den går der hvor ansatte begynner å mistrives på grunn av kolleger, eller opplever at de står alene mot en sterk og destruktiv kollega. Men det er ikke bare et lederansvar. Igjen, #metoo har vist hvor viktig det er at ansatte på alle nivå ser det som et ansvar å sikre et godt arbeidsmiljø for alle på arbeidsplassen.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Seksuell trakassering
  4. Legeforeningen
  5. Arbeidsliv