Aftenposten mener: Siv Jensen bør fjerne utlånskravene

Boligprisene i Norge er stadig på vei ned.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den norske kronen er historisk svak. Det er positivt for norske bedrifter. Når kronen er svak, får selskapene mer igjen for varene de eksporterer til andre land. Best ut kommer selskapene som eksporterer til land i Europa. Det er særlig mot euroen at kronen har svekket seg.

Samtidig er boligprisene i landet stadig på vei ned. I fjor fastsatte Finansdepartementet en midlertidig forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig for å bremse boligprisveksten. Den slo fast at de som kjøper sekundærboliger i Oslo, må ha 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet. Den satte også opp et krav om at boliglånskundene ikke skal kunne låne mer enn fem ganger inntekten.

Det har fungert etter hensikten. Boligprisene er nå 0,5 prosent lavere enn for et år siden, og i Oslo har de falt med 4,4 prosent siden forskriften ble innført.

De midlertidige utlånskravene er ment å vare frem til sommeren 2018, og finansminister Siv Jensen vil ikke endre den planen, fortalte nyhetsbyrået NTB denne uken. Det er for lenge. Når markedet i Oslo har utviklet seg som det har gjort i 2017, og formålet altså er oppnådd, er det på tide å fjerne tiltakene som er ment å bremse prisveksten ytterligere.

Statistisk sentralbyrå spådde i november at boligprisene vil fortsette å falle i året som kommer. Byrået venter at ved utgangen av 2018 vil boligprisene være knapt ti prosent lavere enn nivået i første kvartal i år.

Årsaken er at tilbudet av boliger har vært høyt, boligprisene hadde galoppert, og lønnsveksten har vært moderat. I tillegg har de skjerpede lånekravene bidratt til utviklingen.

Bekymring for boligprisene er med på å svekke kronen. Utenlandske investorer i norsk næringsliv venter at fallende boligpriser fører til lavere privat forbruk. Det viste seg også i detaljhandelen i høst. I tre måneder på rad falt detaljhandelen, og i oktober falt den med 0,2 prosent sammenlignet med måneden før.

Etterkrigstiden frem til 1980-årene var preget av direkte reguleringer av kreditt. Siden har man hatt generelle bestemmelser som gjelder likt for alle i hele landet, og der bankenes forretningsmessige vurderinger er de sentrale. Den midlertidige forskriften bryter med dette prinsippet, og den ble innført fordi situasjonen ble oppfattet som prekær. Det er den ikke lenger.

Oljeprisen er på vei opp, og Norges økonomi går lysere tider i møte. Dersom boligprisene faller kraftig, er det ikke særlig mye sentralbanksjefen kan gjøre ettersom renten allerede er historisk lav. Siv Jensen bør fjerne de midlertidige utlånskravene allerede i januar. Det er ingen grunn til å vente helt til sommeren.