Leder

Aftenposten mener: Nei til statlig finansiering av eldreomsorg

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Frps modell er grunnleggende gal, skriver Aftenposten på lederplass.

I mai startet forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen for syv kommuner.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forsøk som settes i gang må evalueres, og erfaringer skal høstes. Likevel, det bør bli med et forsøk.

Det er galt å frata kommunene finansieringsansvaret for eldreomsorgen.

Viktig for Frp

Statlig finansiering av eldreomsorgen er en vesentlig del av Siv Jensen og Frps valgløfte om «et totalt skifte i eldreomsorgen». De ønsker at staten skal finansiere eldreomsorgen direkte – som alderspensjonen i folketrygden.

Interessert i eldreomsorg? Da kan du lese denne:

Les også

  1. Pasientombud om Jensens sykehjemsløfter: «Keiserens nye klær»

  2. Skatteforliket gjør det lettere å investere i arbeidsplasser

Frps regjeringspartner Høyre er ikke for en slik modell. Etter budsjettforhandlingene i høst, fikk Frp gjennomslag for en prøveordning. Ordningen skulle omfatte inntil 20 kommuner, men bare 18 søkte.

I de siste månedene har kommune etter kommune trukket seg. Nå er det bare syv kommuner igjen.

To modeller

Kommunene har forpliktet seg på en prøveperiode over tre år. To modeller skal prøves ut. I modell A, som også er Frps foretrukne, får staten instruksjonsrett overfor kommunen i spørsmål om tildeling av tjenester.

I modell B skal kommunene selv tildele tjenester, men midlene øremerkes.

En skygge av seg selv

Prøveordningen blir fremstilt som en seier for Frp, men er i ferd med å bli en skygge av hva partiet hadde sett for seg. Kritikken kommer fra alle kanter.

Carl I. Hagen, tidligere eldregeneral og partiformann i Frp, kalte prøveordningen for «håpløs»i et intervju med Dagbladet.

Arbeiderpartiet er, ikke overraskende, også skeptisk. Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann i partiet, mener at ordningen er byråkratisk og at kommunene vil tape penger på den.

Moss kommune, som var en av de siste kommunene til å trekke seg fra ordningen, oppga som begrunnelse at ordningen ville forplikte kommunen til et høyere kostnadsnivå.

Behov for omstilling

Eldreomsorg hører hjemme i kommunen, i nærheten av der folk bor. Kommunene kjenner sin befolkning best, og er best i stand til å vurdere behov og tilbud.

Frps modell er grunnleggende gal fordi den fratar kommunene et viktig ansvar for å prioritere og utvikle eldreomsorg.

Ståstedet er ikke ensbetydende med at eldreomsorgen er godt nok, eller at nye modeller ikke skal prøves. Behovet for omstilling i offentlig sektor blir enorm de kommende årene. Foran oss ligger tiår som vil bli preget av et stadig økende behov for eldreomsorg. Andelen av befolkningen som er over 67 år, ventes å øke til 22 prosent i 2060. Dette blir en massiv utfordring for helsevesenet og eldreomsorgen.

Frps modell er grunnleggende gal fordi den fratar kommunene et viktig ansvar for å prioritere og utvikle eldreomsorg

Teknologi avgjørende

Utfordringene krever endringer på mange nivå. Teknologi blir en nøkkel i fremtidens eldreomsorg. Teknologien må utvikles ulike steder, men erfaringsdeling må være et sentralt ansvar. Organisering og kvalitet er en evig utfordring, og også her må erfaring deles og systematiseres. Her må staten gjerne ta en tydeligere rolle.

Men ansvaret for eldreomsorgen bør ligge hos kommunene, som er nærmest innbyggerne. Det er ingen automatikk i at omsorgen blir bedre, eller mer tilpasset om staten finansierer den.

Eldreomsorg bør fortsette å være en del av den politiske prioriteringen i alle kommuner, akkurat som skole og andre tjenester.

Interessert i flere ledere fra Aftenposten? Her er et utvalg:

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Siv Jensen
  3. Eldreomsorg