Ja til «rushtidsavgift» på strøm

NVE ønsker seg en slags rushtidsavgift som gjør det dyrere å bruke strøm på tider av døgnet da belastningen på nettet er stor.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I løpet av 2018 skal automatiske strømmålere være montert hos alle strømkunder i landet. Den største endringen er at de nye målerne leser av strømforbruket hver time og melder det inn daglig. Det gir en rekke fordeler.

De nye målerne kategoriseres som såkalte avanserte måle- og styringssystemer (AMS), og gir mer nøyaktig informasjon om strømforbruket, riktigere avregninger (ikke alle forbrukere ser på det som en fordel), og gir mulighet for tilleggstjenester som kan automatisere strømforbruket og dermed redusere utgiftene. Dessuten slipper borgere i det ganske land i fremtiden å stå med et stearinlys foran en måler med en langsomt roterende skive og lure på hvilket tall som egentlig skal meldes inn.

Les også

De nye strømmålerne lar vente på seg

Les også

Elhub realiserer vår elektriske fremtid | Tor Bjarne Heiberg

Til tross for alle fordeler har omleggingen til nye og mer moderne målere møtt en del motstand. Hissigst på grøten er Datatilsynet, som er bekymret for personvernet.

«Ved å analysere detaljerte data om strømforbruk kan det i fremtiden være mulig å anta eller å forutsi når personene i hjemmet er på ferie eller på jobb, når de sover og er våkne, om de ser på TV eller bruker elektriske verktøy eller utstyr, hvor ofte de vasker klær eller om de bruker spesielt medisinsk utstyr,» skriver Datatilsynet på sine hjemmesider.

De nye, automatiske strømmålerne gir større nøyaktighet og bedre muligheter for smart strømstyring.

Måledataene er ikke detaljerte nok til å si noe om hva slags utstyr som brukes til enhver tid. De vil imidlertid kunne gjøre det mulig å anta med stor sannsynlighet at noen er bortreist – hvis noen skulle klare å skaffe seg tilgang til målingene. At dataene ikke sikres godt nok, er derfor Datatilsynets høyst legitime bekymring.

Det amerikanske IT-forskningssenteret Gartner estimerte nylig at 95 prosent av ny elektronikkprodukter vil inneholde teknologi som gjør det mulig å koble dem til internett allerede i 2020. Som kjent kan alt som kobles på nett også hackes. Datatilsynets sikkerhetsbekymringer er derfor alvorlige nok, men på ingen måte begrenset til automatiske strømmålere.

En voldsom økning i antallet elbiler, elferger og datasentre gir større belastning på et gammelt og sykt kraftnett. NVE ønsker seg en slags rushtidsavgift som gjør det dyrere å bruke store mengder strøm samtidig på tider av døgnet da belastningen på nettet er stor. Det vil kunne motivere forbrukerne til å redusere strømforbruket sitt.

Smarte løsninger som dette krever smarte målere. Vi ønsker derfor de nye, automatiske strømmålerne velkommen.