Aftenposten mener: Beredskapshull må tettes

Statsminister Erna Solberg deltok tidligere denne uken i høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomté.

Nødvendig med størst mulig åpenhet for å drive frem forbedringer.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Riksrevisjonen rapporterer om store mangler i arbeidet med å sikre bygninger og andre installasjoner mot terror og sabotasje. Alvoret understrekes av det sammendraget av Riksrevisjonens rapport som Regjeringen har ønsket å hemmeligholde, men som Dagens Næringsliv har fått tilgang til.

Under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite tidligere denne uken gikk statsminister Erna Solberg overraskende langt i å skyve en underliggende etat foran seg. Regjeringen skal ha trodd arbeidet med objektsikring var i rute fordi Politidirektoratet rapporterte at det var det.

Hovedkonklusjonen i Riksrevisjonens rapport er at politiet og Forsvaret ikke vil være i stand til å gi viktige objekter tilstrekkelig beskyttelse, og at de heller ikke samarbeider godt nok.

Det endelige ansvaret for dette ligger selvfølgelig hos regjeringen. Haltende samarbeid mellom politi og forsvar har dessuten vært et problem i mange år. Opprydningen må drives frem av de politisk ansvarlige.

Skaper usikkerhet

Under høringen påpekte Forsvarssjefen at Forsvaret vil være i stand til å sikre objekter selv om ikke alle krav i regelverket er innfridd innen tidsfristene. Både statsministeren og han understreket at situasjonen er blitt mye bedre siden revisjonen ble foretatt i 2015.

For utenforstående er det vanskelig å vite noe om dette. Men av flere grunner er det vanskelig å slå seg til ro med slike forsikringer.

For det første går Forsvarsdepartementet i en korrespondanse med Riksrevisjonen som nå er gjengitt i DN, lenger i å vedgå svakheter enn det som har kommet frem tidligere. Det skaper usikkerhet om hvordan det egentlig står til.

For det andre påpeker Riksrevisjonen alvoret i at arbeidet med objektsikring ikke er hatt god nok fremdrift uavhengig de store omstillingsprosessene i Forsvaret og politiet. Disse omstillingene fortsatte for fullt i 2016 og pågår ennå.

Urovekkende funn

Regjeringen har villet hemmeligholde Riksrevisjonens sammendrag og begrunner det med at enkeltopplysninger som i seg selv ikke er graderte, kan kreve gradering når de sammenstilles.

I prinsippet er dette riktig. Men ut fra det som nå er blitt kjent gjennom DN er det uforståelig at sammendraget krever hemmelighold. Riksrevisjonen har utelatt sensitive opplysninger om konkrete forhold nettopp fordi teksten skulle kunne offentliggjøres.

Sikkerhet og beredskap har hatt høy prioritet etter 22. juli-kommisjonens rapport i 2012, og derfor er Riksrevisjonens rapport både overraskende og urovekkende. Størst mulig åpenhet er i seg selv en viktig brekkstang for forbedringer.

Les Harald Stanghelles kommentar om Solberg-regjeringens hemmelighold her.