Nyhetsanalyse: Jernbanen skal endre Østlandet som den gjorde i 1850–1880

Stasjonsområde på Ski bygges kraftig om i forbindelse med ny InterCity-linje/Follobanen

Oslo, Drammen, Hamar, Moss, Tønsberg, Fredrikstad, Sarpsborg, Larvik, Sandefjord, Porsgrunn og Hønefoss. I alle disse byene skal jernbanen gjøre innhugg – og endre reisemønstre.

Noen har ikke fått det med seg. Andre står nå på barrikadene og protesterer. Rundt 1,2 millioner innbyggere i 11 bykommuner på Østlandet blir direkte berørt når jernbane skal ha tilbake sin dominerende plass.

I alle byene vil hele bydeler bli preget av svære anleggsområder og stasjoner som svulmer opp. Hus vil bli revet, verneverdige områder truet. På mange måter blir det som da jernbanen kom til Østlandet første gang, mellom 1854 og 1883.

Hvordan det vil se ut underveis? I Ski i Akershus er store deler av sentrum i dag preget av ombygging for Follobanen. Mellom Larvik og Porsgrunn pløyer ny, dobbeltsporet jernbane seg frem. Som kutter reisetiden mellom de to byene med 20 minutter.

Kortere reisetider – intense krangler

Gulroten? Reisetider Oslo-Hønefoss på 37 minutter, til Fredrikstad på 45 minutter, til Hamar på 55 minutter og til Tønsberg på én time. Lange tog som kommer hvert kvarter, og som kan sluke kilometervis av trafikk på E6, E18 og E16. Bo- og arbeidsområder skal knyttes sammen, klimamål kan nås, om jernbanen lykkes med å lokke og tvinge folk til å velge kollektiv, sykkel eller gange.

Men først kommer opprivende debatter og krangler, slik Hamar, Moss, Tønsberg og Sarpsborg er i full gang med. Og der flere aksjonsgrupper er etablert for å endre statens planlagte utbygging.

Aftenposten kjører en serie med artikler som forteller om disse debattene. Der aksjonsgrupper yngler, der innbygger står mot innbygger, regjering mot lokalpolitikere og partikollega mot partikollega.

Slik ser det ut rett utenfor Ski under byggingen av Follobanen

Store inngrep i mange byer

I Oslo kan deler av bykjernen bli gravet opp om nye jernbanetunneler sprenges ut på gamlemåten og man velger de mest spektakulære forslagene til ny bygningsmasse rundt Oslo S.

I Larvik har ordføreren spurt hvor alle parkeringsplassene kommer om stasjonen bli liggende midt i byen. Han har fått til svar at det kommer ytterst få. Og kanskje blir det ikke noen stasjonsbygning, bare en kiosk på bakkeplan over et underjordisk stasjonsområde.

I Sarpsborg og Fredrikstad synes kampen tapt for dem som ønsket én, plassert på Rolvsøy mellom de to byene.

I Moss er det de som vil starte hele planleggingen på nytt. Milliarder, ja hele Moss by kan spares, om jernbanen legges i tunnel og under fjell, slik det ble gjort i Holmestrand, hevder de.

11 milliarder mer enn Forsvarets F-35 kampfly

Men prisen for å utsette eller stanse InterCity-toget kan bli høy. Sist jernbanen hadde en lignende plan klar, var i 1992. Den ble lagt i skuffen. Stortinget har bestemt seg for at det ikke skal skje igjen og har stilt seg bak InterCity-utbyggingen. Ifølge Nasjonal transportplan vil det som gjenstår på Indre InterCity, inkludert Ringeriksbanen, koste 71 milliarder kroner. Det er 11 milliarder mer enn innkjøp av 54 nye kampfly av typen F-35 til Forsvaret.

Bane Nor sier at det er i byene mesteparten av fremtidens boligbygging vil skje. Flere vil bo i eller nær bysentrum. To utredninger fra 2012, Lyntogutredningen og hovedutredningen for InterCity-strekningene konkluderte med at togene må stanse der folk bor, altså i byene.

Uansett, først når alle biter er på plass, kan gevinstene tas ut fra en moderne jernbane. Blir det liggende igjen enkeltsporede strekninger fordi ingen vil gi seg, ryker reisetidsgevinstene.