Equinor inngår skylagringsavtale med Microsoft

Microsoft og Equinor har inngått en ny samarbeidsavtale. Milliardavtalen innebærer at Microsoft vil bygge to nye datasentre i Norge. Foto: NTB scanpix

Microsoft og Equinor har inngått en ny samarbeidsavtale. Milliardavtalen innebærer blant annet at Microsoft vil bygge to nye datasentre i Norge.

Avtalen løper over sju år og har ifølge de to selskapene en verdi på «flere hundre millioner dollar», noe som fort bringer verdien opp i flere milliarder norske kroner.

– Den raske teknologiutviklingen skaper nye muligheter, og samarbeidet muliggjør vår digitale reise for å levere sikrere og mer effektiv drift, sier IT-direktør Åshild Hanne Larsen i Equinor i en pressemelding.

Avtalen innebærer at de to selskapene skal samarbeide for å få Equinor over på skyløsninger, der Microsoft lagrer og håndterer oljeselskapets datamengder i sine datasentre. Microsoft skal også bistå i Equinors større arbeid for å oppgradere og utvikle IT-systemene sine.

Oppgradering og utvikling

Samtidig skal Equinor blant annet bistå Microsoft i utviklingen av løsninger og systemer som er tilrettelagt selskapet spesifikt og for olje- og energibransjen generelt.

– De blir en stor leietaker, men vi har plass til mange flere, sier Kimberly Lein-Mathiesen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

– Gode forutsetninger

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er svært fornøyd med avtalen og peker på at regjeringen i februar i år la fram sin strategi «Norge som datasenternasjon».

– Norge har gode forutsetninger for å bli en stor datasenternasjon. Vi har naturgitte fortrinn som rimelig og leveringssikker fornybar kraft, et stabilt og kaldt klima, i tillegg til en kompetent arbeidsstyrke og konkurransedyktige rammebetingelser for næringslivet, slår han fast.

De to datasentrene skal ifølge Microsoft ligge i Oslo- og Stavanger-regionene og skal etter planen være i drift fra slutten av neste år. Skytjenestene skal også være i drift fra samme tidspunkt.