Ti grunner til at Slagsvold Vedum kan gjøre et brakvalg

  • Solveig Ruud
Trygve Slagsvold Vedum

Nyhetsanalyse: Syv måneder før stortingsvalget peker pilene i hans retning. Her er ti forklaringer på hvorfor Sp-lederen kan bli en valgvinner.

1. Hjertesaken på dagsordenen

Det verste en partileder kan oppleve i et valgår, er at ingen av partiets viktigste saker står på dagsordenen. Senterpartilederen kan glede seg over at han kan snakke om «regjeringens sentraliseringsreformer» hele våren og trolig helt frem til valget. Og som valgforsker Bernt Årdal, påpeker i Aftenposten: Sp har stor troverdighet i disse sakene.

2. Regjeringens hovedmotstander

Selv om Sp er et sentrumsparti, og i mange saker har et standpunkt som ligger mellom Ap og Høyre, representerer Sp et ytterpunkt både når sykehusstruktur, kommunesammenslåing, politireform, landbrukspolitikk og rovdyrpolitikk står på dagsordenen. Det er betyr at Sps politikere inviteres inn i TV- og radiostudioene for å få temperatur i debatten. Det at statsministeren nå går hardt ut og angriper Sp-lederen, er en illustrasjon på at han er blitt Regjeringens hovedmotstander i alle disse sakene – og veldig synlig.

3. Regjeringens språkbruk

Det er fordel for Sp at Regjeringens begrunnelse for mange av reformene ikke går rett hjem på grasrota. Når en undersøkelse viser at ansatte i politiet ikke tror det Regjeringen kaller en «nærpolitireform» vil gi flere politifolk nær innbyggerne, får Regjeringen et problem. Regjeringen snakker om «robuste» kommuner og effektive offentlige etater som skal gi bedre tjenester på sikt, men på grasrotnivå ser mange at lensmannskontoret forsvinner og at Nav-kontoret står i fare for å gjøre det samme. Det oppleves ikke som en forbedring.

4. Ap legitimerer Sps syn

I kommunereformen for eksempel har Sp mer eller mindre fått full backing av Ap. Det er nytt at Ap bidrar til å gi Sp ryggdekning i slike saker. Det er en fordel for Sp, så lenge de fortsatt dominerer i debatten.

5. KrF og Venstre i Regjeringens favn

Sp er ved siden av MDG eneste sentrumsparti som er et rent opposisjonsparti. Et stort flertall av Knut Arild Hareides velgere – og noen av Venstres – er trolig enig med Sp i sak på flere områder. Men selv om Hareide hopper av noen av Regjeringens reformer, får han liten eller ingen gevinst av det, så lenge Trygve Slagsvold Vedum utgjør en mye mer synlig opponent.

6. Overtok Frps motstand mot dyr bensin

Vanligvis er økte drivstoffavgifter en gavepakke til Frp. Men når forslaget kommer fra en regjering partiet sitter i, samtidig som avgiftsøkningene ikke er så høye at ekspertisen kan gi dem et godt klimastempel, kunne Vedum også gjøre motstanden mot slike «distriktsfiendtlige» avgifter til en Sp-sak i fjor høst.

7. Brexit – også en gavepakke

Sps motstand mot EØS-avtalen og EU ga dem vind i seilene på 90-tallet, men på 2000-tallet var temaet lite aktualisert i Norge. Nå er EU- og EØS-motstand på dagsordenen ikke bare i resten av Europa, men også i deler av fagbevegelsen og Frp. Selv om Norge og Storbritannia ikke er likemenn i Europa, har engelskmennene hjulpet Sp med argumentasjonen om at en handelsavtale kan være et mulig alternativ til EØS-avtalen.

8. «Trump-bølgen»

Sp har lenge kritisert «miljøbyråkrater». Etter Trumps valgseier virker det som om Vedum og andre i Sp i økt grad har begynt å kritisere «eliten». Samtidig unnlater partiet å gå hardt ut mot en av Frps mest populære statsråder, Sylvi Listhaug, i innvandringspolitikken. Dette kan i enkelte miljøer også være en del av en «vinneroppskrift» foran et valg.

9. Kortreist mat mer hot en billig mat?

Regjeringen har akkurat lagt frem en landbruksmelding, og dermed også satt denne saken på dagsordenen i valgåret. Det er sannsynligvis en fordel for Sp at det å dyrke egen mat, kortreist mat, småskalaproduksjon og matkultur nå er vel så mye i vinden som billigst mulig mat – selv om dette trolig preger «mateliten» i Oslo mer enn folk flest.

10. På toppen av alt kom ulven

Om ikke Vedum hadde vind nok i seilet på vei inn i valgåret, fikk han ulven som en gavepakke på toppen – og full støtte fra Hedmark Høyre mot Regjeringens politikk.