Derfor streiker legene - og derfor varer streiken så lenge

Streiken ved norske sykehus har vart i snart fem uker. Det er ikke noe som tyder på at den snart tar slutt.


Elendig samarbeidsklima forlenger legestreiken. Prisen er lengre helsekø.

En kollega har vært sykmeldt i flere uker fordi han har noen løse biter inne i kneet. Det sier seg selv at det er ganske vondt.
Operasjonen hans ble utsatt, fordi legene som skulle fjerne de løse bitene er tatt ut i streik.
Sykehustreiken omfatter nå drøyt 600 leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger.

Helsejournalist Tine Dommerud

Streiken ble tirsdag trappet opp for åttende gang, og er inne i den femte uken. Mekling etter 30 dager førte ikke frem.

Det er lite som tyder på at streiken får en snarlig slutt. Streikeviljen er på topp, særlig hos legene. Akademikerne Helse, der legene er organisert, melder om bugnende streikekasse. Den enkelte lege er innstilt på å vippse over tilleggskontigent hvis det trengs.

Alle mener de har rett:

På den andre siden står arbeidsgiverforeningen Spekter, med direktør Anne-Kari Bratten i spissen. Direktørene for de regionale helseforetakene er lojale støttespillere. Også de er sta og mener de har rett.
For en uinnvidd er det ikke lett å forstå hva legene og arbeidsgiverne er uenige om, men her er en kortversjon:

Norske sykehus som tilbyr akuttmedisin, må ha leger på vakt døgnet rundt.

Eksempelvis:

  • I tilfelle keisersnitt må en gynekolog være der. En anestesilege må legge kvinnen i narkose.
  • Hvis det skjer en trafikkulykke, må sykehuset ha kirurg og anestesilege tilgjengelig.
  • Det er ikke ansatt nok leger ved norske sykehus til å få denne kabalen til å gå opp uten videre.

Frivillig avtale om 60–timers uke

Derfor har legene frivillig gått inn i en avtale der de arbeider mer enn arbeidsmiljøvernloven egentlig legger opp til.
Det er ikke uvanlig at en ung lege jobber 60 timer i uken. Dagens praksis er at hver enkelt avdeling lager sin egen vaktplan alt ettersom hvor mange leger det er ved avdelingen, og at legenes tillitsvalgte slutter seg til avtalen.
Hvis legen jobber på en hjerteavdeling, og det er åtte leger på avdelingen, vil legen jobbe i en forutsigbar åtte ukers turnus.
Hvis legen er på kurs eller hjemme med sykt barn, tar en av de andre legene over vakten - og får betalt for ekstravakt.

Spekter har ikke sagt at de ønsker at legene skal jobbe mindre.
Men arbeidsgiver vil selv sette opp turnusen og ha større kontroll over vaktene. De ønsker at vaktplanene skal legges opp slik at planlagt fravær legges inn i planen. Når en lege skal på et planlagt kurs, skal vaktene legges opp slik at en annen lege blir satt opp på dem innenfor arbeidstiden, og dermed ikke får ekstra betalt.

Flere oppgaver til sykehusene

Spekter mener i tillegg at helseforetakene (sykehusene) har fått så mye ekstra å gjøre med innføring av pakkeforløpene for kreft og pasientansvarlig lege, at de også i større grad må bestemme hvordan legenes arbeidstid skal utnyttes.

Kjernen i konflinkten er hvem som skal eie utformingen av vaktplanen.

Legene frykter at de, ved å gi fra seg det kollektive vernet og at de selv utformer vaktplanene, risikerer lengre og tøffere vakter som vanskelig lar seg kombinere med småbarn og familieliv.
Spekter på sin side mener at dette ikke vil skje, at vaktene ikke blir tøffere, og at de må stole på arbeidsgiver. Bratten sier helseforetakene er ansvarlig for pasientbehandlingen og arbeidsmiljøet for legene, og at Spekter ikke vil delegere dette ansvaret til tillitsvalgte i Legeforeningen.

Men mange leger har så lav tillit til ledelsen ved sykehusene og Spekter at de ikke stoler på Anne-Kari Bratten når hun sier at de ikke skal settes på tøffere vakter.

Når Legeforeningen sier de for eksempel frykter at gravide leger blir satt på 19-timersvakter, svarer Spekter med å si at Legeforeningen må kontakte Spekter hvis dette skjer.

Legeforeningen på sin side hevder at da vil legen aldri få fast jobb.

Tusenvis pasientkonsultasjoner er utsatt

800 pasienter har fått utsatt sin operasjon de siste ukene. Flere tusen pasienter blir kontaktet av sykehusene og har fått avlyst sine timer til utredning eller behandling.
Akademikerne Helse er smarte. De har tatt ut mange leger som ikke jobber i akuttmedisin. Det er foreløpig ingen fare for liv og helse. I det øyeblikket en pasient, der det er mistanke om kreft, ikke blir vurdert eller utredet, blir det tvungen lønnsnemnd.
Barn, kreft og akuttmedisin er så langt ikke rammet.

Akademikerne Helse har forberedt streiken lenge. Det har ulmet i landets sykehuskantiner i flere måneder; legene føler ikke at de blir lyttet til.

Streiken er mer enn et spørsmål om vaktordninger. Det er en tillitskrise mellom legene og Spekter.

Problem for helseministeren

Streiken er i ferd med å bli et problem for helseminister Bent Høie. Han ser at pasienter blir satt tilbake på ventelister, og at operasjoner blir strøket. Samtidig er det en lovlig streik, og han kan ikke så mye som ta en telefon til president i Legeforeningen, Marit Hermansen, eller Anne-Kari Bratten i Spekter.

Det må være særdeles ugreit å se på at streiken drar ut i tid når den sannsynligvis kunne vært løst for lenge siden dersom klimaet ikke var så betent.

Kollegaen min hinker rundt på krykker. Flere enn ham har fått utsatt operasjon og er sykmeldt på grunn av streiken.
Bent Høie har som politisk mål at ventetiden for pasienter skal bikke under 65 dager. Han er veldig nær målet.
Det er derfor i både enkeltpasientens- men også i helseministerens - interesse at klimaet mellom partene bedres, og at streiken tar slutt. Spørsmålet er hvem som skal ta det ansvaret.

Streiken trappes opp for åttende gang

Nå merker pasientene streiken