Bane Nor tør ikke love bedre punktlighet i 2020

Bane Nor tar ikke sjansen på å varsle annet enn at det fort blir mer av dette, i 2020 og 2021, altså innstilte og forsinkede tog. Men det kan bli bedre enn i 2019!

Min dag begynte slik jernbanedager rundt Oslo ikke skal. Bane Nor regner med at det blir en del slike dager også neste år, og året etter.

Onsdag var dagen da Bane Nor skulle fortelle folk hvorfor det i høst har gått galt med alt fra lokaltrafikken rundt Oslo til Intercity-tog og fjerntog til Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø.

Og, hvilke tiltak de setter inn for å prøve å komme bedre ut enn i 2019.

Beskjeden er at de jobber knallhardt, sammen med Vy. Stikkordene er mer vedlikehold og mer bruk av digital overvåking for å oppdage feil, før de oppstår.

Dessuten skal dørene nå lukkes 20 sekunder før togene skal gå, på samme måte som på Flytoget. Det betyr at folk som tror at de akkurat rekker toget kan bli stående en liten stund, trykke på dørknappen og se fortvilet rundt seg, før de ser toget gli av sted.

På dette punktet tror Bane Nor på betydelig effekt. Forsøket fra noen år tilbake med å dytte folk inn i togene for å få dem raskere av gårde falt nemlig ikke i god jord, sier direktør for kunder og trafikk i Bane Nor, Bjørn Kristiansen.

– Nei, jeg tør ikke love noen bedring i punktligheten for 2020 eller 2021. Men jeg håper jo at det skjer, vi jobber knallhardt for å få det til, sier direktør for kunder og trafikk i Bane Nor, Bjørn Kristiansen.

«Du må fortsatt regne med forsinkelser»

For meg som er fast pendler på Østfoldbanen, begynte onsdagen slik den altfor ofte gjør: Vy-appen fortalte at min avgang var et par minutter forsinket. Innen jeg nådde stasjonen hadde forsinkelsen økt til 12 minutter.

Vel om bord kjente vi et øyeblikk på den gode følelsen når et tog skyter fart og forsøker å ta igjen litt av forsinkelsen. Men minutter senere hadde vi tatt igjen et forangående lokaltog, ett av landets mest forsinkede, og i Oslo var vi et kvarter for sent ute.

Underveis kunne vi lese om signalfeil mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn og sporvekselfeil mellom Nittedal og Hakadal. Til og med Flytoget måtte innstille tog. Bane Nors beskjed til kundene lød som så ofte før: «Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger».

Aftenposten kunne i går dokumentere hvordan det gikk med togtrafikken i fjor høst:

  • Etter den årlige seks uker lange sommerperioden med buss for tog, opplevde togtrafikken i år to skrekkelige uker i august med 2000 innstilte tog.
  • Og det ble ikke bedre de neste tre ukene i slutten av august og starten av september: 2500 nye togavganger ble innstilt.
  • Det har vært uker i høst da ingen fjerntog var i rute, uker da ingen Intercity-tog var i rute, og uker da ingen lokaltog var i rute.
Les også

Punktlighetsstupet: Slik gikk det etterpå

Sist helg viste Vy frem sine nye uniformer. Dessverre falt markeringen sammen med en gedigen bemanningsbommert, slik at 104 tog på én og samme dag måtte innstilles.

På de to store spørsmålene er svaret nei

Det er fort gjort å glemme at lokaltrafikken de siste syv årene har fått et betydelig løft, målt i antall avganger og lengde på togsettene. Siden 2012–2014 har dette spesielt kommet pendlere vestover og nordover til gode. Det har NSB, i dag Vy, og Jernbaneverket, i dag Bane Nor, all ære av.

Men det er den daglige reisen de måles på. Og de to helt avgjørende spørsmålene er om man kan stole på at toget kommer, og at det er i rute. Svaret på begge spørsmål er nei.

Ansvarlig for infrastrukturen i Bane Nors område Øst, Lars Berge, opplyste på pressekonferansen i går at man de siste årene har funnet ut mer av hvorfor feil egentlig oppstår, og at man må ta bedre tak komponentene i selve sporet.

Mange tror at sommerstengningene de siste 11 år har handlet om massivt vedlikehold. Det er feil. Det meste har dreid seg om å bygge ny jernbane, som Follobanen, sier Berge.

Bjørn Kristiansen erkjenner på sin side at flere av tiltakene som nå presenteres ligner mistenkelig på det man har varslet før. Og som ikke har gitt den ønskede effekten.

Så hvorfor er han likevel forsiktig optimist? Jo, fordi man nå putter på ytterligere 250 millioner kroner til vedlikehold, hvert år, på problemstrekningen Drammen-Lillestrøm.

Trekker tilbake løftet fra 2016

I mars 2016 skrev Riksrevisjonen at «det er feil at de store summene som gjennom flere år er bevilget til vedlikehold har gitt bedre punktlighet».

– Det er nå det skal bli bedre, svarte Elisabeth Enger, daværende sjef for Jernbaneverket.

Tross forsiktig optimisme tør altså ikke Bane Nor, Jernbaneverkets arvtager, love noen bedring i 2020 eller 2021. Det er dårlig nytt for passasjerene.