Nyhetsanalyse: Den mest handlekraftige samferdselsministeren siden Kjell Opseth

Frp gikk fra å være landets mest jernbanefiendtlige parti til å reise de største ambisjonene for jernbanen. Bare flytog var partiet imot. Her foran Flirt-togsett nummer 100, fredag 24. august.

Hvem skal nå overta alle modellbilene på samferdselsministerens kontor?

Med tanke på Fremskrittspartiets svimlende ambisjoner for samferdsel har Ketil Solvik-Olsen møtt seg selv i døren oftere enn de fleste rikspolitikere. Men han er uten tvil også den mest handlekraftige samferdselsminister, og den som har sittet lengst, siden Aps Kjell Opseth (1990-1996).

Mange vil peke på at Opseth fikk gjort mye, men mest i sin egen landsdel Vestlandet, mens Solvik-Olsen har tatt syvmilssteg for nasjonale stamveier over hele landet, ikke minst i Sør-Norge. Og, fått gjennomslag i egen regjering for en satsing for jernbanen som er historisk.

Mange trodde at partiets samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud ville få jobben da de blå overtok regjeringskontorene høsten 2013. Men det ble rogalendingen som gjorde som var oppvokst på en bensinstasjon, som hadde jobbet for Disney i USA og solgt Chrysler-biler i Norge, og som har fylt hyller og skap i Samferdselsdepartementet med modeller av rause, amerikanske biler fra 1950, 60- og 70-tallet.

Under valgkampen i 2013 brakte Aftenposten Frps ambisjoner for 12 utvalgte vei- og baneprosjekter. Partiet ville ha full InterCity-utbygging innen 2025, inkludert sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, og ny T-bane og jernbanetunnel i Oslo innen 2028.

Det skulle bli slutt på bompengene

De ville ha ferdig motorvei Oslo-Vest-Agder innen 2020, firefelts videre til Stavanger i 2023, og fergefri E39 langs vestlandskysten innen 2029. I tillegg skulle det bli slutt på bompengene.

– Vi legger ikke om politikken. Vi legger om retorikken, sa Solvik-Olsen i sitt første intervju med Aftenposten som statsråd, i november 2013. Han måtte skyte ned mange av ambisjonene, ikke minst dem for bompenger, men det mente han å kunne leve med.

– I flere år har vi stått på tribunen og skreket for å bli hørt. Jeg har ropt til embetsverket her i Samferdselsdepartementet fra Stortinget. Nå skal jeg vise hva jeg får til som trener, fra benken, sa den nyslåtte statsråden.

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Men også Statens vegvesen har oppnådd store resultater under ham som minister.

Nye Veier ser ut som en ubetinget suksess

Listen er blitt lang over hva Solvik-Olsen i Solberg-regjeringen faktisk har fått til. Regjeringens eget veiselskap Nye Veier fremstår som en ubetinget suksess. Motorveier bygges i stort tempo, både mellom Oslo og Stavanger og i Trøndelag, og kommuner banker stadig på døren i departementet for å få flyttet veiprosjekter lokalt fra Statens vegvesen til Nye Veier.

Kostnadene ved storstilte prosjekter går ned. Og antall bomselskaper ligger an til å bli kuttet fra 60 til ca. fem.

Verre er det med Jernbanereformen, der alle de nye underselskapene sliter med å fordele ansvar og oppnå effektivitet. Samtidig er store summer bevilget til etterlengtet vedlikehold av jernbane, og i Nasjonal transportplan er investeringer til jernbane nesten på nivå med til veier, til tross for at det foretas milliarder av kjøreturer i Norge hvert år, mot rundt 70 millioner reiser med NSB.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier han fikk en helt annen opplevelse ved å prøvekjøre veien enn å lese rapporten.

Har selv kjørt alle hovedstrekningene

Solvik-Olsen har ikke minst reist mye selv. Han er trolig den første samferdselsministeren som selv har prøvekjørt alle de store hovedveiene, og de fleste jernbanestrekninger, der han underveis har møtt lokalpolitikere, fagekspertise og vanlige folk.

Solvik-Olsen har i det han forlater Samferdselsdepartementet en høy standing, som en statsråd som kjører de ansatte hardt, men som også gjør det spennende å jobbe der, og som oppnår resultater.

Spørsmålet nå er: Hvem skal overta alle modellbilene på samferdselsministerens kontor?