En løsning for dette området, på grensen mellom Oslo og Bærum, kan redde E18-prosjektet

På Lysaker i Bærum, ved grensen til Oslo, er det planlagt en stor, ny kollektivterminal.

NYHETSANALYSE: To mulige løsninger har dukket opp for E18-floken: Et nytt torg for tog, busser og passasjerer på Lysaker er den ene. Den andre kan ordnes uten hjelp fra gravemaskiner, asfalt eller skinner.

Denne uken møtte den ferske samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) partene som krangler om det er en god idé å bruke 40 milliarder kroner på ny E18 vest for Oslo. Møtet ga et løft for tilhengerne av ny vei.

Mer enn noe annet, viste møtet at Oslo, Viken og Asker/Bærum fortsatt er rykende uenige om prosjektet, men det ga også et godt skyv fremover på tre måter:

  • Først og fremst fordi Hareide gjorde det klart at han støtter prosjektet.
  • Han er også villig til å se på hva som kan justeres for å gjøre det spiselig for et flertall.
  • Og han klistrer E18-prosjektet til bygging av Fornebubanen. Det siste betyr at blir det ikke noe av det ene, er det usikkert hvilken hjelp regjeringen vil gi til det andre.

Hareide har gitt seg og hovedmotstander Viken ekstra tid til å bli enige om en løsning for E18.

God drahjelp har de også fått av møtet Aftenposten for få dager siden arrangerte med tre E18-motstandere, Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo, Vikens MDG-topp Kristoffer Robin Haug og stortingspolitiker Arne Nævra fra SV.

Ikke bare konstaterte Johansen at «veien må bygges». De tre var også tydelige på to momenter som de mener må løses:

  • Planen om å gjøre Lysaker til et virkelig kollektivknutepunkt.
  • Frykten for at nye E18 vil sørge for tusenvis av flere biler inn i Oslo.
Statens vegvesen bidro i juni 2016 til mulighetsstudien «Lysaker – fra trafikkmaskin til levende by − 2034». Men gode tegninger av visjonen har uteblitt. Det ser fortsatt ut som dette på Lysaker.

Supertorget som forsvant

Å få kollektivknutepunktet inn igjen i planen for ny E18, vil effektivt stoppe det ene motargumentet.

Men hva var egentlig Lysaker kollektivknutepunkt?

  • Jo, det var punktet på grensen til Oslo der busser kunne sluses innom, eller snu.
  • Der passasjerene kunne hoppe over til tog eller T-bane, altså Fornebubanen.
  • Der privatbiler skulle slippe til, men ikke mer enn at fremkommelighet for busser skulle prioriteres.
  • Der det skulle bli et eget byrom, en møteplass for folk, og sykkelparkering.
  • En sykkel-ekspressvei skulle fortsette fra knutepunktet og videre langs sjøen til Oslo.

Lysaker kollektivknutepunkt, som Statens vegvesen la frem en 79 siders (regulerings) plan for så sent som i oktober 2018, skulle sørge for at alle typer reisende kunne flyte fritt mellom sykkel, bil, tog, T-bane og buss, og alene bidra til å doble antall syklister herfra og til Oslo.

Underveis la prosjektet kraftig på seg, med alle ønskene som kom fra Oslo, Bærum, Ruter, Jernbaneverket (i dag Bane Nor), Akershus og Veivesenet selv.

Dette, og at området ligger både i Oslo og i Bærum, førte til at Lysaker kollektivknutepunkt ble skilt ut i en egen plan. Og fordi pengene til prosjektet hittil har uteblitt, har det foreløpig blitt borte i samtalen om ny E18.

I Oslopakke 3 står det at Lysaker kollektivknutepunkt delvis skal finansieres av grunneiere. Hittil har bidragene fra grunneiere i området blitt styrt mot Fornebubanen.

Ikke det letteste torget å bygge

Alle som i dag passerer Lysaker stasjon på motorveien, med tog, på sykkel eller som gående, vet at området består av tykk spagetti med rundkjøringer, av- og påkjøringer, kollektivfelt, tunneler. Dessuten er den omgitt av en hel liten by av kontorlokaler.

I tillegg går det en elv her.

Målet har vært å bygge nye E18 mens trafikken går omtrent som i dag. Dette blir spesielt vanskelig på Lysaker fordi et nytt knutepunkt vil trenge tre til fire etasjer: en for biler og tog øverst, en for busser og busstasjon, en for gående og en for tverrveier som Lilleakerveien. Og alt bør helst ligge over Lysakerelven.

I prinsippet må E18 løftes på søyler for å gi plass til bussene under.

Prosjektet er underveis anslått til 2,4 mrd. kroner. Venstre hevdet tirsdag at kollektivløsningen for Lysaker kan bygges mye billigere enn det.

Les også

50.000 biler i Oslo forsvant under bakken. «Nå er det vår tur!» krever Asker og Bærum.

Politikerne kan styre trafikken

Hva så med det andre store motargumentet?

Byrådsleder Raymond Johansen er en av flere som har bedt om en garanti fra Statens vegvesen for at en ny E18 ikke gir flere biler inn til Oslo. En slik garanti er svært vanskelig å gi, ikke minst fordi veivesenet sterkt anbefaler å bygge et ekstra «vekslingsfelt» over flere kilometer langs E18. Det skal sluse lokaltrafikk, og spesielt nye E16 fra Sandvika, inn på motorveien.

Erfaringer fra Stockholm, Oslo og Bergen har imidlertid vist at politikerne selv langt på vei kan styre mengden av trafikk. Dette kan gjøres med rushtidsavgifter, andre bomavgifter og parkeringsbegrensninger i Oslo. Ikke minst er dette effektivt om det kombineres med et kraftig utvidet og økonomisk fristende kollektivtilbud.