12 grunner til at jernbanen vil glemme våren 2018

Dette toget forlater Skøyen stasjon. Denne våren har norsk jernbane forlatt flere av målene de hadde satt seg for å gi et bedre tilbud til passasjerene.

Nyhetsanalyse: Jernbanen kunne vanskelig fått en verre vår. Her er 12 grunner – ingen av dem handler om bitende kulde eller sterk varme.

Kundetilfredshet i bratt utforbakke

Hvert halvår gjør NSB en kundetilfredshetsundersøkelse. Høstens var nedslående, denne vårens direkte dyster. På alle strekninger bortsett fra én har tilfredsheten falt.

Fallet er ofte betydelig. Den beryktede Skilokalen, mellom Ski og Stabekk, oppnår nå kun 50 av 100 poeng, i høst fikk den 58 poeng. For et selskap som kjemper innbitt for å beholde retten til å kjøre persontog også helt sør i Norge er tallene tunge å svelge.

Punktligheten synker fortsatt

I mars 2016 skrev Riksrevisjonen at «det er feil at de store summene som gjennom flere år er bevilget til vedlikehold har gitt bedre punktlighet».

– Det er nå det skal bli bedre, svarte Elisabeth Enger, daværende sjef for Jernbaneverket.

Det ble det også, i 2016. Men siden har punktligheten falt, og i vår dramatisk. Bane Nor sliter med å forstå hvorfor.

Informasjonssystemet som truet sikkerheten

Bane Nors nye og automatiske informasjonssystem, Kari, klarte ikke å holde orden på avgangene. Feil tog ble varslet, høyttalerannonseringene bommet. Ved flere anledninger ble folk bedt om å krysse spor idet tog var på vei inn på stasjonen.

Den 15. mai ble en ny versjon satt i drift, ifølge ledelsen i Bane Nor en langt bedre. Men fortsatt jobbes det med tekniske løsninger for korrekt informasjon, prosjektet er satt under full revisjon, og Jernbanetilsynet vurderer sikkerheten.

For Oslo S og Nationaltheatret er Kari utsatt til oktober.

Skøyen stasjon april 2018. Jernbanedirektoratet har støttet Bane Nors ønsker om å utsette InterCity-utbygging.

Kvittet seg med for mange ansatte

I februar var hele ti prosent av NSBs tog på Østlandet enten innstilt, kjørte med stengte vogner eller med færre vogner enn normalt, fordi selskapet hadde kvittet seg med for mange ansatte.

I dag beskriver NSB situasjonen som i god gjenge. Med rundt 35 nye konduktører og 35 nye lokførere.

Løftet uteblir for Østfoldbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tvang frem utredning av alle muligheter for likevel å få til flere avganger på Østfoldbanen sør for Ski i 2024–2027.

Status nå er at det er høyst usikkert med parkeringsanlegg for tog i Vestby eller Ås, som kan øke frekvensen, at rutetabellen for Skilokalen beholdes som i dag, at Halden-toget fortsatt ikke skal stoppe på Ås, at og at flere avganger kun kommer for pendlere i retning Moss, i desember 2018.

I vinter reiste Aftenposten på linjen med landets minst fornøyde jernbanepassasjerer. Skilokalen ble en trang opplevelse.

Ny tvil om det kommer dobbeltdekkere

I november lovet jernbanedirektør Elisabeth Enger at dobbeltdekkere skulle være på plass på Østfoldbanen i 2019. Flere tilbud foreligger fra utlandet om splitter nye tog.

Men prosessen trekker ut. Usikkerhet sprer seg. Jernbanedirektoratet venter på svar fra Bane Nor, NSB og Norske Tog om prisen for å tilpasse dobbeltdekkere til perronger, kjøreledninger, verksteder og opplæring av personale. Grunnlaget for å ta en beslutning er utsatt fra juni til et ikke nærmere definert tidspunkt.

Utsatt InterCity

Alt tyder nå på at Bane Nor og Jernbanedirektoratet får aksept for å utsette indre InterCity til Hamar, Tønsberg og Sarpsborg med flere år, og å sende det ytre, til Lillehammer, Porsgrunn og Halden ut i det blå.

Mandag gikk NHO og entreprenører ut og tilbakeviste at det er de som ønsker utsettelse. I et brev ber de Solvik-Olsen bygge InterCity som planlagt.

En nestenulykke i Moss den 7. juni er en illustrasjon på at moderniseringen uteblir. Et godstog kjørte inn i en personbil på en overgang som fortsatt befinner seg midt i byen.

Byggingen av Follobanen gikk lenge på skinner. Nå er åpning i desember 2021 truet av utsettelse.

Sliter bak veireformen

Regjeringens Nye Veier fremstår som en suksess, med stadig nye oppdrag. Siste fylkeskommune som ønsker at de skal overta oppdrag fra Statens vegvesen er Oppland, for to mils vei mellom Mjøsbrua og Raufoss.

Jernbanereformen har ikke bare økt i pris fra «noen hundre millioner» til 1,3 milliarder kroner. Fortsatt leter selskapene som i dag utgjør norsk jerbane etter en effektiv samarbeidsform. Utad registrerer passasjerer utsatt InterCity og lavere punktlighet.

Togkonkurransen er utsatt

I juni skulle det kringkastes om NSB eller utenlandske selskap får kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Nå er avgjørelsen utsatt til oktober. Den kan da havne midt i en varslet debatt om EUs fjerde jernbanedirektiv, som nettopp handler om konkurranse.

Utsettes Follobanen også?

Fortsatt er planen at Follobanen Oslo-Ski skal åpne i 2021, i desember. Én ting er at den italienske entreprenøren Condotte i januar ble kastet ut av prosjektet, en annen at kapasiteten på signalsiden i Bane Nor kan true åpningen. Avklaring ventes i høst.

Follobanetopp Anne Kathrine Kalager med tunnelboremaskin Dronning Ellisiv, som til høsten skal være i mål i Ekebergåsen ved Oslo sentrum, på F.

Dyp mistillit ledelse og ansatte i Bane Nor

En dyp konflikt preger Bane Nor, skrev Aftenposten i februar, under halvparten av 4500 ansatte hadde tillit til ledelsen,

– Det er de ansatte mot ledelsen. To forskjellige planeter, sa forbundsleder Jane B. Sæthre til Aftenposten.

Nå rapporteres dialogen å være mer konstruktiv, samtidig som ytterligere omorganisering kan gi nye problemer.

Signaltrøbbel i mange år fremover

Norge bruker milliardbeløp på et midlertidig signalsystem for jernbanen. Etter at det ble tatt i bruk, har punktligheten gått ned, skrev Aftenposten søndag.

Tidligst i 2030 vil norsk jernbane ha et felles, velfungerende signalsystem, sier ledelsen i Bane Nor.

Men passasjerene digger de ansatte

På ett område har NSB grunn til å glede seg. Passasjerene er godt fornøyd med konduktører, lokførere og skrankepersonale. Mange opplever dem som hyggelige og hjelpsomme og stolte av jobben sin og selskapet.