MDG har liten erfaring med forhandlinger som E18-forhandlingene. Det har de andre partiene fått merke.

Søndag og mandag er skjebnedøgn for E18 vestfra.

NYHETSANALYSE: Først da voksenopplæringen gikk mot slutten ble det fart i E18 og Oslopakke 3-forhandlingene.

EGENTLIG ER DET LITT UTROLIG. Det er bare på de siste møtene at forhandlerne faktisk har forhandlet om hva man skal gjøre med gigantprosjektet E18. Det som er så avgjørende for sluttresultatet for Oslopakke 3, som nå forventes å foreligge i løpet av søndag kveld, og som formelt skal presenteres på en pressekonferanse mandag.

Dette har vært situasjonen: I uke etter uke har ren opplæring i hva prosjektene i transportpakken for Oslo og Akershus faktisk er, tatt mye tid under forhandlingsmøtene.

Sveinung Berg Bentzrød er journalist i Aftenposten, og følger Oslo-pakke 3-forhandlingene svært tett.

Umodne i forhandlinger - huller i transportkunnskap

Miljøpartiet de Grønne, med samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ved forhandlingsbordet, har ifølge flere av de andre partene fremstått
som påfallende umodne i forhandlingene. MDG skal dessuten ha avslørt store huller i transportfaglig kunnskap.

Når det var nettopp dette partiet som gikk inn i forhandlingene med de reneste ultimatumene, og langt på vei fikk følge av det nye Oslo-byrådet, har forhandlingssituasjonen blitt vanskelig og prosessen lang.

Statens vegvesen har lagt inn ulike grep i prosjektet for å skape flyt i trafikken på E18, som rundt Lysaker, for å holde ulike typer trafikk fra hverandre, og for å få trafikk fra ulike retninger til å smelte sammen. Det
er blitt forstått og oppfattet av noen som ønsker om utvidelse av Europavei 18, utvidelser som vil rekruttere flere bilister inn mot Oslo.

Hvor mye skal til for å skremme bilistene?

Så har ikke MDG vært alene om å være usikker på effekten av å sette bomavgiftene så og så høyt, skillene mellom rushtidstakst og passeringer utenom rushtiden, og effekten av å slanke E18-prosjektet slik eller sånn.

Transporten inn mot Oslo lar seg ikke oppløse i løse luften, heller ikke ved avgifter. Privatbilisme i form av jobbpendling til Oslo har
lenge vært på vei ned. Det som vokser kraftig er nytte-, vare- og tungtransport, som det til dels blir svært vanskelig å flytte til godstransport på jernbane.

Tid for møte med egne ultimatumer

Søndag kveld og mandag formiddag blir oppgjørets time. Ikke bare for når veiene, banene og sykkeltraseene faktisk skal bygges, men for hvem som kan leve med sine egne uttalelser underveis i kampen om Oslopakke 3.

Vil det være nok å vise til at man har vært aller mest opptatt av å sikre at det ikke blir økt trafikk inn i Oslo by, og isolert sett vært positive til miljøtiltak og lokk ved Sandvika, når man har etterlatt et inntrykk av at man er klar til å kaste ethvert byråd som aksepterer noen som helst utvidelse av E18?

Vil det være nok å si at det som har vært viktigst er begrense trafikken inn i Oslo by, og da i betydningen privatbilene?

De siste dagene har det vært mange møter og samtaler internt i MDG, mellom Oslo- og Bærum-delene, og med moderpartiet. Det samme mønsteret har gjort seg gjeldende i Arbeiderpartiet.

Har Oslo et byråd mandag morgen?

At det i praksis har vært få personer, men mange parter rundt bordet, har ikke gjort det lettere. Oslo har stått mot Akershus, Byrådet mot flere andre partier, Arbeiderpartiet i Oslo mot Arbeiderpartiet i Akershus og moderpartiet Arbeiderpartiet.

Det har heller ikke vært lett å håndtere at E18 først og fremst er statens vei, dernest lokalpolitikerne i Bærum sin vei, og til sist byrådet i Oslo sin vei. Risikerer man å skrive en avtale som staten ikke kan akseptere? Staten skal betale minst halvparten av prosjekter som Fornebubanen og Ahusbanen.

Usikre har partene også vært på hvordan og hvor raskt ny teknologi vil påvirke transport og utslipp. Vil førerløse biler, utslippsfrie biler, digital styring av trafikken og deleordninger for privatbiler slå inn raskere eller senere enn man tror i dag?

Så sent som torsdag var det fortsatt en reell mulighet for at MDG ville hoppe av både et forhandlingsvedtak og byrådet. Et godt møte fredag bidro til klar fremgang i forhandlingene. Så er spørsmålet, kan vi være sikre på at det foreligger en løsning for E18 over helgen? Eller at Oslo stadig har et byråd?

  • Mange øst for Oslo synes det er altfor stor oppmerksomhet rundt E18 vestfra.

Her kan byggearbeider for milliarder ende i en gedigen flaskehals.