Kjære norsk film. Jeg vil ha jobb om noen år. Da må vi begynne å tjene egne penger | Stian Skjelstad

Hvis bransjen vår skal overleve, er vi nødt til å spørre hva folket vil se. Ikke hva en filmklubb vil se i en kjeller om 10 år, skriver Stian Skjelstad (19).

Si ;D-innlegg: Filmindustrien i Norge går ikke rundt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi bruker en kvart milliard kroner hvert år i tilskudd til film, men tjener ikke nok tilbake. Det betyr at bransjen vår er avhengig av subsidier fra staten bare for å overleve.

Disse subsidiene har økt gradvis i mange år, men nå er norsk økonomi på vei til å snu. Oljeinntektene vil minske, eldrebølgen er på vei. Utgiftene vil øke, og støtte til organisasjoner vil derfor begrenses. Da er det selvfølgelig at kultur, og dermed filmbransjen, også vil rammes av disse kuttene.

Dette er et problem i bransjen – ikke kuttene i seg selv, men at vi er så avhengig av statsstøtten at hele bransjen nesten stanser opp hver gang vi mister støtte.

Ikke bærekraftig

1. desember samlet NFI (Norsk filminstitutt) bransjearbeidere for å demonstrere mot et kutt på 16 millioner kroner. Dette kuttet burde bransjen ha forventet, og vi burde ta det som en advarsel.

Stian Skjelstad

Norsk film kommer ikke til å få like mye støtte i årene som kommer, og det vet vi.

Bransjen har i mange år vært overrepresentert på venstresiden av politikken, og det er en venstrepolitisk tanke å forvente og kreve mye statsstøtte.

Dette er ikke bærekraftig i lengden. Det skremmer meg at NFI og filmforeningene ikke tenker fremover.

Må bli mer markedsrettet

I 2016 ble incentivordningen innført, hvor to utenlandske filmer får 45 millioner i støtte for å filme i Norge. De to filmene ga oss en inntekt på nesten 190 millioner kroner.

Denne ordningen gikk så godt at Regjeringen foreslo å øke den med enda 10 millioner kroner. Da lurer jeg på hvorfor direktøren av Virke Produsentforeningen, Torbjørn Urfjell, tidligere har uttalt til NRK at han mener det er dårlig prioritering av penger og forventer enda mer subsidier inn i Filmfondet.

Til det sier jeg nei. Norsk film trenger ikke mer penger for å gå bedre. Vi trenger å bli mer markedsrettede og selvstendige. Det er vel og greit at norsk film får anerkjennelse på internasjonale festivaler.

Men er det virkelig verdt det om knapt noen ser den? Er ikke en del av jobben vår å lage film for folket, ikke bare for oss selv?

La oss slåss for bransjen!

Frykten for å lage det mange i bransjen grøsser av å si, nemlig «kommersiell film», har dessverre vært stor i Norge. Det er ikke bare på tide med et økonomisk skifte, men også et mentalt. Hvis bransjen vår skal overleve, er vi nødt til å spørre hva folket vil se og ikke hva en filmklubb vil se i en kjeller om 10 år.

Vi må huske at vi som filmskapere har et ansvar for vår egen bransje. Vårt ansvar er å få industrien til å gå rundt, og da er vi nødt til å tjene penger.
Hvis ikke kan vi bare skylde på oss selv neste gang støtten kuttes, og vi igjen står der uforberedt. Dette er vår bransje, så la oss faktisk slåss for den.


13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.