Vi gutter må tørre å stå opp for jenters rettigheter | Hamza Ali

Likestilling handler om rettferdighet. Vi er like mye verdt - og bør har et likt utgangspunkt, skriver Hamza Ali (17).

Si ;D-innlegg: Kvinners rettigheter er også våre rettigheter. Så hvor blir det av de mannlige stemmene i likestillingskampen?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Norge er et av verdens mest likestilte land, og takk og lov for det. Vi har det godt og beveger oss stadig mot et mer likestilt samfunn. Og vi er avhengig av sterke, gode stemmer som kan hjelpe oss mot en mer likestilt verden. Men hvor er de mannlige stemmene i likestillingskampen?

Menn er langt mindre engasjerte

Hvorfor mener kun 20 prosent av alle menn at likestilling mellom kjønnene er i svært stor grad viktig? Norstat hadde nylig i oppdrag for Plan International Norge en undersøkelse som viser at menn ikke bryr seg like mye om likestillingen som kvinner. I undersøkelsen ser vi at menn er langt mindre engasjerte i spørsmål om likestilling.

Hamza Ali (17) juniorrådgiver, Plan International Norge (URO)

Altfor mange gutter og menn tviler på hvor essensielt likestilling er for vårt samfunn.

Vi gutter bør engasjere oss mer for en likestilt verden - fordi kvinners rettigheter også er våre rettigheter.

At flere kvinner i verden får flere rettigheter, utdanning og blir økonomisk uavhengige, gjør verden tryggere. Vi skal heller ikke legge skjul på tabuet rundt gutters engasjement i likestillingskampen. Vi gutter må tørre å stå opp for jenters rettigheter og bidra i kampen mot kvinneundertrykkelse.

Vi har mye å takke likestillingen for

Likestilling handler om rettferdighet. Vi er like mye verdt og bør har et likt utgangspunkt. Hvis menn ikke klarer å stå opp for at jenter skal få lov til å bestemme over egen kropp, ta den utdanningen de vil og ha de samme mulighetene som oss, hva står vi egentlig opp for da?

Til deg som er usikker: Har ingen fortalt deg at grunnen til at vi har det så godt som vi har det i Norge i dag, er et resultat av likestilling?

Gode velferdsordninger og et rikt samfunn kan knyttes opp mot likestillingskampen som utjevnet forskjellene mellom kvinner og menn. Kvinner i utdanning og arbeid har gitt Norge en styrke som mange land bare kan drømme om. Vi trenger likestillingen, og vi trenger gutter og menn til å kjempe for den.

Kampen for like muligheter for både kvinner og menn er global. Denne kampen har foregått i flere hundre år, men trenger noe helt nytt: oss gutter.

For å nå FNs bærekraftsmål om å avskaffe barneekteskap, sikre kvinner en reell mulighet til deltagelse og bekjempe vold mot kvinner, trenger vi nettopp den mannlige stemmen med på laget.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.