SiD

Det må lønne seg å reise kollektivt. Det gjør det ikke nå.

  • Anniken Naper
    Anniken Naper
    17 år
Dersom flere skal benytte seg av kollektivtilbudet er det vesentlig å få ned billettprisene, skriver Anniken Naper (17).

Vi blir stadig oppfordret til å la bilen stå. Da må kollektivtilbudet bedres.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Dersom flere skal benytte seg av kollektivtilbudet er det vesentlig å få ned billettprisene, skriver Anniken Naper (17).

I dagens samfunn er det mye fokus på klimaendringer. En av de største menneskeskapte utslippskildene er transport. Personbiler alene står for halvparten av utslippene knyttet til transport.

Et bedre og billigere kollektivtilbud vil være et effektivt tiltak for å kutte forurensing av miljøet.

Vi blir derfor stadig oppfordret til å la bilen stå og heller bruke kollektivtransport. For mange er dette lettere sagt enn gjort.

Prisen må ned

Prisen er blant de viktigste faktorene som påvirker etterspørselen etter kollektivtransport. Dersom flere skal benytte seg av kollektivtilbudet er det vesentlig å få ned billettprisene.

Likevel blir kollektivselskapene stadig mer grådige og øker billettprisen krone etter krone. I dag betaler jeg 20 kroner for en enkeltbillett. Jeg husker enda at den kostet 15 kroner da jeg startet å ta buss for knapt seks år siden.

Spesielt studenter, barn og ungdom har ofte dårlig økonomi. Derfor kan de ikke alltid ta seg råd til å velge kollektivt når prisene er såpass høye. Da må de heller bli kjørt og hentet fra skolen i foreldrenes fossilbil.

Så hvorfor setter kollektivselskapene opp prisen i stedet for å skru den ned? Som opplysningsfilosofen Voltaire sa i 1764: «Vanlig sunn fornuft er ikke særlig vanlig.»

Må lønne seg

En utfordring for å oppnå en miljøvennlig trafikk, er at det er vanskelig å endre folks holdninger og vaner. I dag reiser kun 16 prosent av befolkningen med kollektivtransport eller sykkel, ifølge Ung Energi. Med en sterk befolkningsvekst i storbyene er vi nødt til å endre reisevanene våre.

Både for å redusere klimautslipp, men også for å hindre økt kø. For at vi skal klare dette bør vi vokse opp med, og vende oss til, et godt og billig kollektivtilbud. Det må lønne seg å reise kollektivt.

Regjeringen er nå nødt til å redusere utslippene av klimagasser ved å blant annet sørge for et billigere og bedre kollektivtilbud for alle. De må med andre ord investere mer i kollektiv infrastruktur.

Prisen på både periodebillett og enkeltbillett bør reduseres med minst 20 prosent. Og ungdomsrabatten bør øke slik at flere får mulighet til å benytte seg av kollektivtilbudet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Kollektivtrafikk