Det er store kunnskapshull om kvinnekroppen. Den diskrimineringen er livsfarlig.

  • Elisabeth Tangen (17)
    Elisabeth Tangen (17)
    Leder, Aker Unge Høyre
Når alvorlige lidelser kan forveksles med en influensa, ja, da er på tide å endre fokus og sette inn ulike tiltak for ulike kjønn, mener Elisabeth Tangen (17).

Trenger jeg baller for å bli forsket på?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Etter et år med pandemi ser vi hvor viktig forskning er. I lang tid har eksperter over hele verden jobbet på spreng for å finne koronavaksiner. Endelig har de fått det til, og vaksinene kommer til å redde mange liv.

Jeg savner den samme innsatsen i forskningen på sykdommer hos kvinner.

Skummelt kunnskapshull

For mange sykdommer forskes ikke på i stor nok grad hos kvinner. Siden biologiske kvinners og menns kropper er ulike, kan vi også reagere ulikt på like sykdommer.

Vanlige plager og lidelser som for eksempel hjerteinfarkt, kan hos kvinner i verste fall bli forvekslet med influensa, utbrenthet eller at man rett og slett har kommet i overgangsalderen.

Mangelen på kunnskap gjør det også vanskelig for helsepersonell å vite hva slags behandling man eventuelt må begynne med. Det er skummelt. Jeg kan ha sykdommer og lidelser ingen lege kan sette ord på, kun fordi forskningen ikke er rettet mot min kropp.

Mangel på opplysning

Det er også for lite informasjon om plager som kan ramme oss kvinner.

Som faren for å få blodpropp i forbindelse med bruk av tobakk og prevensjon. Å bruke prevensjon er nemlig noe mange kvinner gjør. Men denne bivirkningen fikk jeg ikke vite om før i forrige uke – etter å ha gått på p-piller i tre år. Det er hårreisende.

Elisabeth Tangen (17).

Konsekvensene av snusbruk er ikke engang blitt forsket på hos kvinner. Forklaringen er at det er få kvinner som snuser.

Viktig på 8. mars

Snusbruk og hjerteinfarkt er dessverre ikke de eneste tilfellene hvor kvinner er underrepresentert i forskningen. Når alvorlige lidelser kan forveksles med en influensa, ja, da er på tide å endre fokus og sette inn ulike tiltak for ulike kjønn.

På kvinnedagen skal jeg ikke bare feire oss kvinner, men kjempe for at det skal forskes mer på våre kropper. Puppene mine skal ikke stå i veien for forskningen!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.