Arbeiderpartiet bør gå inn for å fjerne abortnemndene

  • Ella Fyhn (16)
  • Gjertrud Marie Eide Sæther (20)
  • Aurora Bratteli Thom (17)
I dag begynner Arbeiderpartiets digitale landsmøte. Disse tre AUF-erne mener Ap må gå inn for å fjerne abortnemndene.

Du skal ikke måtte bekymre deg for å få et nei. Valget skal være ditt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hvorfor aktuelt? Arbeiderpartiet har landsmøte 15.- 17.mars. Flertallet i programkomiteen ønsker å utrede et alternativ til dagens system med abortnemnd. Et tydelig mindretall vil heller avvikle hele nemndsystemet og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.


Nå har man en historisk mulighet til å gå foran i likestillingskampen. Vi i AUF mener det er på høy tid at partiet vårt går inn for å fjerne abortnemndene.

I dag har norske kvinner på papiret kun rett på selvbestemt abort frem til uke 12. I praksis får nesten alle likevel ta abort frem til uke 18, men da må du gjennom en nemnd.

Nemnden består av to leger som skal vurdere om man får ta abort eller ikke. For å kunne ta abort må du altså fortelle to helt fremmede mennesker om privatlivet ditt. Det er en praksis som ikke hører hjemme i 2021.

Belastende situasjon

Kvinnene som må møte i nemnd, har ulike grunner til at de vil ta abort. En del har for eksempel fått beskjed om at barnet de har gledet seg til å få, ikke vil overleve. Eller at det vil leve et kort og smertefullt liv.

Når man står i en så belastende situasjon, skal man ikke måtte forklare seg foran en nemnd. Du skal ikke måtte bekymre deg for å få et nei. Valget skal være ditt.

Å fjerne nemndene handler ikke om at flere skal ta abort, eller at man ikke skal få rådgivning.

De aller fleste som vil ta abort, gjør det tidlig i svangerskapet. Det går an å tilby rådgivning og samtidig la kvinnen bestemme til slutt. For selv om det ikke er mange som får avslag, er det noen. Dette er kvinner som ikke får ta det valget de mener er best for sin kropp og sitt liv.

Ella Fyhn (16), Gjertrud Marie Eide Sæther (20) og Aurora Bratteli Thom (17), AUF-ere.

Et gjennomtenkt valg

Konseptet abortnemnd bygger på en grunnleggende utdatert idé om at kvinner ikke er i stand til å bestemme over egen kropp.

Kvinner som velger å ta senabort, har tenkt nøye gjennom valget sitt. Det siste de trenger, er at noen andre skal fortelle dem hva de skal gjøre og ikke. Ingen kjenner kvinnens liv bedre enn kvinnen selv, og ingen burde ha rett til å tvinge noen til å bære frem et barn.

Abortnemndene utgjør en unødvendig og uverdig tilleggsbelastning for kvinner i en vanskelig situasjon. Abortnemndene hører rett og slett ikke hjemme i et moderne, likestilt samfunn.

Nå må Arbeiderpartiet som et ekte likestillingsparti gå inn for å fjerne dem.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.