Trump står på sitt når det stormer

  • Odin Rønning (19)
Jeg vil ha Trump i fire nye år, og jeg skammer meg ikke for å si det, skriver Odin Rønning (19). Han studerer internasjonale relasjoner ved Nord Universitet.

Donald Trump har bevist at han fortjener fire nye år som USAs leder.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Norske medier fremstiller Biden som det eneste riktige alternativet. Samtidig blir Trump karakterisert som en farlig og ignorant idiot.

Problemet for norske medier og venstresiden for øvrig er at Trump ikke er en A4-politiker. Han faller ikke inn under idealene for hvordan en president skal være.

Trump for fred

Venstresiden i norsk politikk snakker om farer bare man nevner Trump. Dersom vi likevel ser på realiteten, har Trump fått store utenrikspolitiske gjennomslag.

For eksempel etablerte Nord-Korea diplomatisk kontakt med USA.

Odin Rønning (19)

Gjennom Trumps engasjement inngikk Nord-Korea intensjonsavtaler for å trappe ned på atom- og missilsatsingen i landet. I tillegg rapporterer The Wall Street Journal om avtaler mellom Israel og Sudan for å trappe ned på konflikten.

Trekker ut militæret

Trump gikk blant annet til valg på å trekke amerikanske styrker ut av Midtøsten. Jeg vet ikke hva venstresiden vil kalle det, men jeg kaller det fredsarbeid.

Jeg tror velgerne i USA er fornøyde med Trump. Før pandemien gikk økonomien bra, og arbeidsløsheten var lav.

Kinas overtak på verdensøkonomien blir mindre betydelig ved at arbeidsplassene kommer tilbake til USA. På mange måter kan man si at dette er gode menneskerettighetstiltak.

Støtter uten skam

Det er lett å trues til taushet når man velger å støtte Trump. Jeg vil ha en president som står støtt på sine prinsipper. En som gjennomfører sine valgløfter og går imot stormen.

Jeg vil heller ha en president som trekker USA ut av konflikter fremfor å eskalere til nye som fører til lidelse og nød. Jeg vil ha en president som støtter opp om «mannen i gaten».

Jeg vil ha Trump i fire nye år, og jeg skammer meg ikke for å si det høyt.

Odin Rønning er formann i Nordland FpU, men han presiserer at han skriver på vegne av seg selv.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.