Umotiverte elever blir ikke mer motivert av å vurdere egen innsats

Utdanningsdirektoratet, skolene og lærerne burde spørre seg hvem de tror egenvurderinger egentlig hjelper, skriver debattanten.

Det er mer enn nok vurdering og teori i skolen fra før.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Har du hørt om egenvurderinger? Det vil si at eleven selv må reflektere og vurdere hvor godt man oppfylte kravene og kriteriene til oppgaven man har levert.

I dagens skole er det ikke bare på prøver og innleveringer i teoretiske fag man kan bli bedt om å gjøre dem. Det kan også skje i praktiske fag.

Når man har laget mat i mat og helse, løpt i gymtimen eller jobbet med treverk i sløyden, kan man bli bedt om å skrive egenvurderinger og å gjøre teoretiske oppgaver.

For mange elever kunne disse praktiske fagene ha vært en motivasjon i skolehverdagen og en pause fra en allerede slitsom og teoritung hverdag. Men slik blir det ikke når man også blir bedt om å evaluere seg selv.

Forvirrende

Egenvurderingene kan også påvirke karakterene dersom de blir en del av lærernes vurdering av arbeidet. Men de elevene som allerede er lei av skriving, blir ikke motivert av mer skriving. Og vi vet at mange elever allerede sliter med motivasjonen.

Selv blir jeg forvirret om jeg får tilbake en oppgave jeg har gjort, der det står hverken karakter, poengsum eller lignende. Jeg opplever det som uoversiktlig. Dette gjelder også mange andre elever.

Utdanningsdirektoratet, skolene og lærerne burde spørre seg hvem de tror egenvurderinger egentlig hjelper. Hør mer på elevene i stedet for å anta hva som er best for oss!

Fordel for teoristerke

Frafall i videregående er et samfunnsproblem i Norge. Tanken er vel at motivasjonen vil øke dersom man inkluderer elevene i vurderingen av arbeidet.

Jeg er ikke uenig i at det kan bidra til en positiv utvikling, men kun om det er tilpasset hver enkelt elev. Slik jeg ser det, er egenvurdering en fordel for blant annet elever som allerede får gode karakterer i teorifag.

Mange elever blir demotivert av at det finnes et konstant press på at man skal forbedre seg. For mange er det vanskelig å forstå akkurat hva man ikke har fått til.

Må gjøre tiltak

Presset på å prestere bra på det teoretiske i norsk skole er for høyt. Å ha en ungdomsskole som legger for mye vekt på teori, er dumt. Mange elever ønsker å ta linjer der teori ikke er det viktigste.

Jeg mener praktisk arbeid på ungdomsskolen er gunstig for de aller fleste, men spesielt for gutter. I dag får jenter høyere karakterer enn gutter i alle fag utenom gym.

Ikke alle i norske ungdomsskoler har ambisjoner om å bli lege og ingeniør, og godt er det. Norge har et stort behov for fagarbeidere. Ungdomsskolen må gjøre tiltak for at skolen kan være motiverende for alle. Jeg mener at dette betyr mindre teori og mer praktisk arbeid — og mindre egenvurderinger.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!