Tøffe gutter gråter også | Martine Jordana Baarholm

  • Martine Jordana Baarholm (21)
Den nye handlingsplanen mot selvmord må fokusere på viktigheten av å styrke lavterskeltilbudene og ikke minst på å bryte ned tabuet rundt psykisk helse, skriver Martine Jordana Baarholm (21), fylkesformann i Vestland FpU.

Det er ingen fasit på hva en mann skal være.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale at regjeringen vil ta initiativ til å kartlegge årsakene til at særlig jenter får flere psykiske helseutfordringer.

I en tid med stort fokus på psykisk helse og forebygging av selvmord, er jeg stolt og hyller regjeringen for at de velger å gjøre dette. Jeg klarer likevel ikke å se bort ifra at vi glemmer en gruppe: guttene.

Martine Jordana Baarholm (21), fylkesformann i Vestland FpU

Selvmordsstatistikken i Norge viser at det er flest menn som tar livet sitt. I aldersgruppen 20–75 år er det rundt 20 selvmord blant menn pr. 100.000 innbyggere per år. Raten for kvinner ligger mellom fem og ti pr. 100.000 innbyggere. Når jeg leser tallene, går det kaldt nedover ryggen på meg.

Kjønnsroller er ingen fasit

Det virker som om terskelen for å søke hjelp, eller bare å snakke om følelser, er langt høyere for gutter, og det er et stort tabu knyttet til denne problematikken.

Regjeringen gikk inn for å endre helsesøster til helsesykepleier for å få flere menn til å velge et slikt yrke, i håp om at det vil gjøre terskelen lavere for gutter å ta kontakt.

Forventningene til hvordan en mann skal være, er at han alltid skal være tøff, maskulin, praktisk anlagt og modig. Han skal heller aldri gråte. Men det er så feil.

For det er ingen fasit, og det er ingen som skal nekte noen å vise det de føler. Det er lov å gråte når en har det vondt.

Vi må bryte tabuene

Fremskrittspartiet mener at når en trenger hjelp, så skal en få hjelp. Derfor er jeg stolt over at Fremskrittspartiet i regjering har styrket helsesykepleiertilbudene med rundt 1,3 milliarder kroner. Vi har også satt i gang arbeidet med en handlingsplan for forebygging av selvmord, og vi har gitt tilskudd til flere psykologer.

Dette gjør vi nettopp fordi vi er opptatt av at alle som sliter, skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Vi har mange fantastiske ungdommer i dette landet, og vi har ingen å miste.

For det å snakke om følelser og problemene sine skal ikke være en svakhet, men en stor styrke. Jeg håper derfor at den nye handlingsplanen mot selvmord som kommer i år, ikke har et for snevert fokus.

Planen bør fokusere på viktigheten av å styrke lavterskeltilbudene og ikke minst på å bryte ned tabuet rundt psykisk helse. Også blant guttene. For tøffe gutter gråter også.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.