SiD

Å tro og en religion trenger ikke være en voksenting | Kari Veiteberg

 • Kari Veiteberg
  Kari Veiteberg
  Biskop i Oslo
Jeg har også møtt barn med en sterk tro, ja, mange barn tror, skriver Kari Veiteberg (58), biskop i Oslo.

Vi har alle et ansvar for å gjøre vårt for at religion blir brukt til å fremme kjærlighet, ikke frykt og hat.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Kjære Maya! Takk for ditt innlegg om barn, tro og aldersgrenser på Si ;D mandag 30. september. Du tar opp viktige utfordringer som alle som tilhører en religion, bør lytte til og tenke over.

Vi er helt enige

Jeg leser innlegget ditt slik at det er tvangen og ufriheten i religiøse tradisjoner du vil til livs. Der er vi helt enige.

Å bli medlem av et trossamfunn burde være forbudt før man er 15 år, skrev Maya (19) i et Si ;D-innlegg.

Tvang og ufrihet i religiøse rammer kan skape redsel og uro og kommer ofte med tilleggsdimensjoner av frykt for «åndelig» straff og dom.

Vi vet dette fra det virkelige livet, og i disse dager kan vi se et illustrerende eksempel i filmen i Disco. Ekstra vanskelig blir dette når det er den nærmeste familie som skaper denne ufriheten.

De fleste foreldre vil godt

Det å gjøre valg for barna er også en del av det å være forelder. Jeg håper og tror at de aller fleste foreldre bare ønsker godt for sine barn.

Og jeg tror at mange foreldre formidler tro for sine barn fordi de selv opplever det som en god ramme for livet, som noe trygt og håpefullt.

I Den norske kirke har vi mye arbeid for barn og unge. Vi håper og ønsker at dette arbeidet oppleves trygt, stimulerende og positivt og kan være arenaer hvor barn og unge kan vokse, stille spørsmål, bli tatt på alvor og erfare frihet.

Viktigste jeg gjør

Jeg har også møtt barn med en sterk tro, ja, mange barn tror. Det å tro og å ha en religion trenger ikke være en voksenting.

Men igjen, det finnes sunn og usunn tro.

Religion er blitt og blir fortsatt brukt til å skape frykt og hat. Som Oslo-biskop er noe av det viktigste jeg gjør, å stå sammen med mennesker av ulik tro og si: Vi har alle et ansvar for å gjøre vårt for at religion blir brukt til å fremme kjærlighet, ikke frykt og hat.


Les flere innlegg om tro og religion:

Les også

 1. Å påvirke barnet sitt med idrett: Ok. Politikk: Ok. Musikk: Ok. Men med tro går grensen? Jeg forstår ikke.

 2. Spør skolemakten: «Hvorfor heter religion- og livssynsfaget KRLE?»

 3. Josefine Frida: – Å jobbe helt tett på det vonde er en styrke


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

 1. Religion
 2. Religionsfrihet
 3. Kristendom