SiD

Selvsagt bør det være lov å selge kroppen sin!

  • Audun Greve (16), nestformann i Oslo Vest FpU
    Audun Greve (16), nestformann i Oslo Vest FpU
Enkeltindividets selvbestemmelsesrett må utvides til også å gjelde organer, skriver Audun Greve i Fremskrittspartiets Ungdom.

Fremskrittspartiets Ungdom ønsker å legalisere organsalg så flere får muligheten til å leve.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dersom du kunne kjøpt et organ for å overleve, hadde du gjort det? Svaret er nei, for organsalg er ulovlig i Norge.

I dag snakker vi ofte om abort. Utgangspunktet er enkelt: Min kropp, mitt valg. Majoriteten av samfunnet er enig i at en selv skal kunne få bestemme over egen kropp. Hvorfor er ikke dette tilfellet når det kommer til salg av organer? Enkeltindividets selvbestemmelsesrett må utvides til også å gjelde organer.

Behovet øker

En slik selvbestemmelsesrett vil redde liv. I 2019 døde 26 pasienter på venteliste for nytt organ. Det er 26 mennesker som kunne overlevd.

Dersom man ikke er i familie, har de færreste et insentiv til å gi fra seg et organ. Derfor er det de mest sårbare menneskene, ofte de uten et trygt nettverk rundt seg, som rammes. Dette er uakseptabelt. WHO fastslår at etterspørselen for organer vil øke, noe som vil medføre en vekst i det svarte markedet.

Vil hindre kriminelle

Metodene ulovlige organhandlere bruker, er svært grusomme, og det er en stor del av den globale menneskehandelen. Hvis vi legaliserer organsalg, vil vanlige folk kunne bidra til å kvele etterspørselen for det svarte markedet og redde hundrevis av mennesker både direkte og indirekte.

Audun Greve (16).

Forbudet mot organhandel er en ulempe for både de syke, de uskyldige ofrene av menneskehandel og vanlige nordmenn som ønsker eiendomsrett over sin egen kropp.

Derfor mener FpU at det er på tide å legalisere for å gjøre Norge tryggere og friskere.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Organsalg
  2. Kropp
  3. Menneskehandel
  4. FpU