Vi må gi yrkesfagene høyere status. Ett viktig skritt er å gi elevene ekstrapoeng!

  • Weronika Margol
Opptakssystemet må legge til rette for at de med yrkesfaglig utdanning har en reell mulighet til å ta høyere utdanning, mener debattanten.

Opptakssystemet må legge til rette for at de med yrkesfaglig utdanning har en reell mulighet til å ta høyere utdanning.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det er mange måter å få ekstrapoeng til høyere utdanning på. Blant annet kan man få to ekstrapoeng for gjennomført førstegangstjeneste, et år på folkehøgskole eller ved å ta et årsstudium.

Disse ekstrapoengene gir et ekstra fortrinn når man søker seg til høyere utdanning.

Dagens system gjør det vanskelig

Yrkesfag behøver et stort løft, både når det kommer til tilbud, men også status i samfunnet. Opptakssystemet vi har i dag, gir ikke de som har fag- og svennebrev, ekstrapoeng.

De som har gått påbygg etter bestått fag- eller svennebrev, søker heller ikke med førstegangsvitnemål, men med annengangsvitnemål. I kvoten for de som søker med annengangsvitnemål, er det som regel et høyere snitt, noe som gjør det enda vanskeligere for elever med yrkesfaglig bakgrunn å komme inn på studiene de søker på.

I praksis vil det si at det lønner seg mer for en som går yrkesfag, å ta påbygg i Vg3 fremfor å ta fag- eller svennebrev og deretter påbygg.

Dermed må de som faktisk har tatt fagbrev, konkurrere mot andre søkere som kan ha andre ekstrapoeng, og som kan ha tatt opp fag. Dette er urovekkende da vi i fremtiden vil trenge flere stolte fagarbeidere som kan bygge landet.

Anerkjenn kompetansen med ekstrapoeng

Elever som har tatt fag- eller svennebrev og påbygg, har ofte vært en del av videregående opplæring i minst fem år og har en spesiell kompetanse andre søkere ikke har.

De bør derfor belønnes for denne kompetansen med å få ekstrapoeng, slik som folkehøgskoleelevene og de som har gjennomført førstegangstjenesten.

Dagens system kan føre til at elever som er usikre på om de vil gå en yrkesfaglig eller en studieforberedende retning på videregående, heller velger sistnevnte.

Ved å gi de med fag- og svennebrev ekstrapoeng til høyere utdanning gir vi disse elevene mer sikkerhet i at de kan fullføre utdanningen sin uten å miste andre muligheter.

Dette er ett av skrittene vi bør ta for å gi yrkesfag et velfortjent løft, og jeg er sikker på at jeg har flertallet av yrkesfagelevene i ryggen når jeg sier at vi bør vedta denne ordningen.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!