Vi burde feire at MDG sa nei til ny inntaksmodell. Da kan vi få debatten tilbake på riktig spor.

  • Elisabeth Tangen
Fritt skolevalg gir oss elever frihet til å definere vår egen fremtid, skriver Elisabeth Tangen, 2. nestleder i Oslo Unge Høyre.

«Blandingsmodellen» er en dårlig hybrid.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et innlegg i Aftenposten 15. mai skrev Fiona Susana Andom fra Sosialistisk Ungdom at Miljøpartiet De Grønne (MDG) burde stemme for den foreslåtte «blandingsmodellen» i Oslo. Da vil man skrote fritt skolevalg (karakterbasert inntak) for halvparten av elevene som skal begynne på videregående i kommunen. Det er en dårlig idé.

Venstresiden glemmer elevene i saken om fritt skolevalg. Alle elever burde feire at MDG ikke gjorde samme feilen og stemte ned «blandingsmodellen».

Andom påstår at segregeringen i Oslo-skolen vil vokse dersom man beholder fritt skolevalg. Men blant andre to professorer fra Universitetet i Oslo har uttalt at inntaksmodellen trolig har liten betydning for frafallet i skolen, og at å blande elevmassene har liten effekt. Det vi trenger, er bedre lærere, tettere oppfølging og flere tiltak for et bedre skolemiljø.

Frihet til å velge seg bort

Høyre kjemper hele tiden for fritt skolevalg i Oslo. Fritt skolevalg gir oss elever frihet til å definere vår egen fremtid. Det gir oss retten til selv å velge hvor vi ønsker å tilbringe hverdagen vår i tre år.

Men kanskje aller viktigst: Det gir oss friheten til å velge oss bort. Vi kan velge å gå på skole med likesinnede og finne nye miljøer.

«Blandingsmodellen» er en dårlig hybrid mellom karakterbasert inntak og nivåinndeling. Modellen erkjenner at det mest rettferdige er at elevenes innsats skal gi uttelling. Samtidig legger den opp til et system som deler elever inn i nivåer fra én til fem.

Nivåinndeling kan være veldig bra hvis det er vi elever som har fått velge det selv. Ikke når politikerne har bestemt det.

«Blandingsmodellen» skaper veldig lite forutsigbarhet for oss. Med fritt skolevalg vet elevene at egen innsats i form av karakterer er det vi skal søke oss til videregående med.

Ikke perfekt

For Høyre er det selvsagt at det er eleven selv som bør få velge hvilken skole man ønsker å gå på. Det skal alltid lønne seg å legge ned en innsats i skolehverdagen sin, og det bør alltid være elevenes valg hvilken videregående skole man vil gå på.

Fritt skolevalg er heller ikke perfekt, men det er den ordningen som legger makten til å velge skole der den skal ligge, og det er hos elevene selv.

Vi er glad for at MDG verdsetter elevenes valgfrihet og forutsigbarhet høyere enn et nytt forslag til inntaksmodell som ikke vil redusere forskjellene mellom elevene. MDGs nei sørger for at vi faktisk kan diskutere hvordan vi kan få ned de sosiale forskjellene i Oslo.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!