Når skal vi ta dyrevelferd på alvor?

  • Selda Sand (21)
Dette er et av bildene som dyrevernorganisasjonen Essere Animali har publisert på sine nettsider. Her ser vi en kalv ligger livløs inne på gården. Bildene skal ha blitt tatt i desember 2020.

Det burde ikke være så komplisert å sørge for at dyrene har det bra.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Nylig ble det publisert opptak fra en gård i den norditalienske byen Brescia. Gården leverer melk til Grana Padano-osten. Opptakene viser kalver som står isolert i små båser, uten mulighet til tilstrekkelig bevegelse. Vi ser utmagrede, skitne og døde dyr liggende i møkk.

Selskapet som kvalitetsgodkjenner osten, tar avstand fra opptakene. De mener at de ikke har ansvar for dyrevelferd på gården. Men hvem er ansvarlig for dyrevelferden da?

Et verdig liv

Jeg tar selv en agronomutdanning og er meget opptatt av god dyrevelferd. Det er faktisk slik at om man skal kunne utnytte ressursene fra et dyr, så bør dyret kunne få leve et verdig liv. En ku skal kunne ha tilstrekkelig med luft, lys, mat, bevegelse og godt stell for å kunne fungere best mulig.

Disse faktorene har mye å si når det kommer til kjøtt og melkeproduksjon. Om dette ikke blir tilfredsstilt, vil det kunne utløse stressfaktorer hos kua som kan påvirke immunforsvaret. Det vil også gjøre at melkeproduksjonen og kjøttkvaliteten blir redusert.

Heldigvis har flertallet av kyr det godt i Norge, men det er oppsiktsvekkende å få vite hvordan kuene er blitt behandlet i dette industrifjøset.

Ansvarsfraskrivelse

Så hvem har ansvaret for dyrevelferden? Etter min mening er det først og fremst bonden som driver gården. Det er krevende å drive en gård, men det burde ikke være så komplisert å sørge for at dyrene har det bra.

Dessverre er det nok slik at mange industrifjøs ikke prioriterer tilknytning til dyrene. Dermed svekkes dyrevelferden. Alt handler om prioriteringer, og mye kunne ha vært bedre i dette fjøset om dyrene faktisk var en prioritet.

Manglende kunnskap om dyr og holdninger til dyr generelt er en annen faktor. Samtidig er det viktig å huske at vi som forbrukere har et ansvar for å være kritiske til hvordan maten blir produsert.

Selda Sand (21) er agronomstudent. Her på Veshovda i Egersund for å besøke kuene på beitet.

Tjene penger

Når dette er sagt, er det ikke overraskende at produsentene av osten ikke vil ta stilling til det som skjer på gårdene. Man vil ikke innrømme at man ikke fokuserer på dyrevelferd, men heller fokuserer på å tjene gode penger.

Det bør prioriteres å skape et godt miljø for kuene. På denne måten kan man produsere ost med god samvittighet. Dyrevelferden i industrifjøs må tas på alvor - det snarest.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!