Store gutter skal ikke gråte. Det må vi gjøre noe med. | Åsmund Stemland

  • Åsmund Stemland (21)
Menn som sliter psykisk, sliter ofte alene. Gutter oppdras til ikke å vise følelser eller snakke om det som er vanskelig, spesielt i innvandrermiljøer, skriver Åsmund Stemland (21).

Si ;D-innlegg: Vi trenger en bredere maskulin identitet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Likestillingskampen har i mange år handlet om kvinners kamp for rettigheter og frihet fra patriarkatet.

Men likestilling gjelder for begge kjønn, og vi trenger derfor mer oppmerksomhet rundt menns utfordringer. Vi må arbeide for å inkludere menn i likestillingskampen.

Gutter vokser opp i dag med en utrolig snever definisjon på hva det vil si å være en mann. Store gutter skal ikke gråte, men heller være tøffe og sterke – og mandige.

Åsmund Stemland (21)

Det slås hardt ned på å oppføre seg som en jente. Dette minsker gutters sosiale handlingsrom og påvirker livskvaliteten deres.

Sliter ofte alene

Gutter som bryter med normene, kan bli hetset og trakassert. Eksempelvis er «homo» et av de mest brukte skjellsordene i skolegården, ifølge en avhandling fra 2015. Ordet brukes ukentlig av halvparten av alle gutter. Skeive ungdommer er spesielt utsatt for mobbing og sosialt press, noe som fører til at de har større risiko for å ende opp i rusmiljø og ha dårligere psykisk helse.

Menn som sliter psykisk, sliter ofte alene. Gutter oppdras til ikke å vise følelser eller snakke om det som er vanskelig, spesielt i innvandrermiljøer. Tre fjerdedeler av dem som siktes for vold i nære relasjoner, er menn. Det er en kjønnsforskjell som trolig har minst to forklaringer.

En studie viser at «menn som slår partneren, ofte opplever at det er noe hun gjør eller sier som trigger irritasjon og fører til voldshandlingene». Jeg påstår ikke at offeret har noen skyld i disse tilfellene. Men studien tyder på at ubehandlede psykiske problemer kan være årsaken til volden. Jeg tror vi kan redusere vold blant menn ved å oppdra gutter til å kunne snakke om det som er vanskelig, og finne bedre måter å takle sinne og vanskeligheter på.

Vi må fri oss fra kjønnsrolletyranniet

Det er trolig store mørketall av menn som ikke varsler at de opplever vold i hjemmet. Om man lever hele livet sitt innenfor tryggheten av mannsrollen, er det vanskelig å skulle innrømme at man misbrukes av ektefellen sin.

Jeg tror dette gjelder spesielt i tradisjonelle, heterofile forhold hvor mannen av mange blir sett på som hovedforsørger og kanskje føler at mannsidentiteten blir truet i en slik situasjon.

Feminismen er kampen for likestilling mellom kjønnene, og da må menns egne utfordringer og erfaringer gis plass i mediene og blant aktivistene. Så lenge kjønnsrollene begrenser menn eller kvinners livsvalg, kan man ikke påstå at målet om likestilling er nådd.

Gutter og menn må i større grad engasjere seg i likestillingskampen, for eksempel ved å delta i samfunnsdebatten eller melde seg inn i en organisasjon eller et ungdomsparti, og viktigst av alt ved å være et forbilde for dem rundt seg.

Feministbevegelsen må også bli flinkere til å inkludere alle. Vi blir alle påvirket av kjønnsrolletyranniet som råder i dag, og vi må være med i kampen for å fri oss fra det.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.