Et land uten ansvar

USAs økonomiske arroganse ødelegger landet innenfra. Det har ikke innbyggerne fortjent.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Nylig ble USAs kredittverdighet nedgradert fra best til nest best av ratingbyrået Standard & Poor’s. Dette setter Obama og kongressen under enda sterkere press enn før. Nedgraderingen er et sterkt signal til politikerne, og da spesielt Den amerikanske kongressen om å skjerpe seg og ta de økonomiske realitetene på alvor.

Vil ikke betale.

Dette er først og fremst en konsekvens av republikanske politikeres kompromissløse stahet, alle skattelettelsene for de rike, krigene i Irak og Afghanistan og andre økonomiske og politiske pengesluk satt ut i livet av George W. Bush. I dag sliter USA med å betale gjelden sin, men det står det først og fremst på vilje til å betale. Eller snarere mangel på sådan.

Ifølge flere analytikere, vil ikke selve nedgraderingen av kredittverdigheten ha så mye å si for USAs økonomi. Men har du lånt penger, så har du lånt det av noen også. Å ignorere egne gjeldsforpliktelser fordi privat økonomisk vekst er det eneste landets politikere vil akseptere – er ikke det en smule arrogant?!

Likegyldige til andre land.

Ingen andre land kunne sluppet unna med noe sånt. Og her ligger mye av svaret på hvorfor det nå går så dårlig for USA. Det er nærmest likegyldig for amerikanske politikere om de setter USAs troverdighet i vanry internasjonalt. Dette er USA og her er alt best fordi det er USA. «Discussion over».

Gud står alltid på USAs side. Her er du din egen lykkes smed, og uansett hvor urettferdig og dårlig behandlet du blir, så har du sikkert fortjent det. Dette gjelder også den andre veien: Jo mer penger, innflytelse og makt du har, jo mer har du fortjent det. Dermed blir selve premisset for offentlig velferd og rettferdig fordeling av goder lite interessant.

Å ignorere egne gjeldsforpliktelser fordi privat økonomisk vekst er det eneste landets politikere vil akseptere – er ikke det en smule arrogant?!

Folket fortjener bedre.

Det paradoksale er at USA nå ligner en blakk stat med styrtrike private bedrifter og privatpersoner. Sistnevnte er lite villige til å bidra til fellesskapet, og sammen med økende forskjeller mellom fattig og rik er USA inne i en farlig trend.

Det amerikanske folk fortjener bedre. Hyggeligere og mer arbeidsomme folk skal en lete lenge etter. Det hadde vært fryktelig synd om overdreven nasjonalisme, enøyde politikere og grådige kapitalforvaltere skulle ødelegge USA innenfra.

Kristine Krogstad (20)