Hva kan gjøres for å utrydde mobbing i skolen? | Waheed Sheikh

Jeg har gått tilbake i tid og analysert saken min steg for steg for å finne svar på hvordan alt kunne ha vært unngått, skriver Waheed Sheikh (18).

Si ;D-innlegg: Jeg opplevde brutal mobbing over tid, og jeg har tenkt mye på en mulig kur.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi har mistet så mye og så mange på grunn av mobbing, og nå må vi gjøre alt som trengs for å kvitte oss med denne sykdommen. Selv opplevde jeg brutal mobbing over tid, og jeg har tenkt mye på en mulig kur for mobbing på skolene. Jeg har gått tilbake i tid og analysert saken min steg for steg for å finne svar på hvordan alt kunne ha vært unngått.

Årlig antimobbedag

1. Vi må ha en årlig antimobbedag på skoler og i samfunnet, alle helst i regi av FN. Det må være en samling på skoler der lærere og elever snakker om de faktiske konsekvensene av mobbing, og det må lages forpliktende løfter for å slå hardt ned på mobbing. Kanskje siste tirsdagen av januar hvert år vil være et godt tidspunkt for å ha en antimobbedag i hele verden.

Selvforsvar

2. Elever må bli undervist mer i hvordan de skal håndtere forskjellige mobbesituasjoner, som mobber, mobbeoffer, vitner og venner. Det beste er hvis det skjer hver uke i en klassetime, med forskjellige emner og rollespill basert på ekte tilfeller. Kanskje det er nødvendig med selvforsvarstrening, inkludert selvkontroll i situasjoner der noen elever provoserer andre elever til å reagere negativt.

3. Skoler bør ha et eget anti-mobbeteam bestående av lærere og foreldrekontakter. Hovedoppgaven til dette teamet bør være å identifisere potensielle mobbesituasjoner basert på hverdagshendelser og konflikter mellom elever på skolen. Dersom teamet identifiserer potensiell mobbing, må det være forpliktende for teamet å varsle, samt gjennomføre tiltak. Det er viktig å informere begge foresatte om forholdene skriftlig eller muntlig.

Kameraer kan avdekke mobbing

4. Skoler burde ha kameraer i klasserom, korridorer, ganger og andre steder på skolen. Med kameraer på skolen kan mobbing avdekkes, og elever tvinges til å oppføre seg ordentlig og ta konsekvensen av handlingen de velger å utføre. Da blir det lettere for læreren å avdekke hva som har skjedd. Dette bør ikke være et personvernproblem, det blir som sikkerhetstiltak på flyplasser, togstasjoner osv.

5. I noen spesielle mobbesaker kan personen som blir mobbet, bruke et kroppskamera til å fange opp mobbeepisoder som skjer utenom skoletiden.

Mobbing som rusmiddel?

6. På hver skole bør det være en resultattavle som viser mobbedata for de siste årene og nåværende tall for sin egen skole. Tavlen skal oppdateres hver uke.

7. Det virker som at mobbing er et rusmiddel, at mobbere utfører handlingene sine uten å tenke over hva de gjør og hvor mye skade det kan forårsake. Ingen foresatte vil at barna deres skal bli en mobber, men de blir ofte rådville hvis barna deres mobber. Det er da barnevernet og en barnepsykolog bør gripe inn for å gi støtte og opplæring, istedenfor at skolen bestemmer at den som mobber eller den som blir mobbet, skal flyttes til en annen skole. Det hjelper ikke å flytte problemet til et annet sted.

På regjeringen.no kan man lese artikkelen «103 skoler reduserte mobbing», basert på en ny NTNU-rapport. Det er bra at antallet mobbesaker er redusert ved flere skoler, og jeg tror det er viktig å fortsette arbeidet for å komme til bunns i hvert enkelt tilfelle for å få bukt med problemene.

Vi må ikke glemme at barn og ungdommer skal ha det bra på skolen. Konflikter er uunngåelig, men man bør få mulighet til å lære av sine feil.

Lover, forskrifter og ordensregler bør støtte utviklingen av en mobbefri skole, der alle kan føle seg trygge og frie.

Waheed Sheikh vant vår skrivekonkurranse tidligere i år:

Les også

«Hva hadde skjedd om jeg gikk studiespesialisering?»

Etter skrivekonkurransen ble Sheikh invitert til kunnskapsminister Jan Tore Sanners kontor:

Les også

Kunnskapsministeren: – Det er frustrerende at mange møter de samme fordommene mot yrkesfag som da jeg gikk på skolen


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.