SiD

Flere ganger ønsket jeg meg en norsk pappa

  • Jente (18)
Jeg inviterte aldri noen med hjem til ham, selv om det var noe han hadde lyst til og spurte om jeg kunne gjøre, skriver jente (18).

Si ;D-innlegg: Integrering er mer enn politikk.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Flere ganger ønsket jeg meg en norsk pappa. I dag ser jeg at jeg fikk det negative synet på ham av de rundt meg.

Mislykket integrering og ensomhet er et samfunnsproblem som de færreste forstår omfanget av. Enda færre har viljen eller motet til å gripe tak i problemene og gjøre noe med dem.

Mennesker har et grunnleggende behov for sosial kontakt og tilhørighet. Derfor er det uforsvarlig at så mange mennesker utstøtes fra den klanen vi så stolt kaller norsk mangfold.

Venner syntes han var skummel

Min far flyttet til Norge for omtrent 30 år siden. Han liker å fortelle om hvor dårlig utvalget i de norske butikkene var på 90-tallet og hvor få kanaler det var på TV. Likevel ble han værende fordi han forelsket seg og fikk barn.

Da min mor og far slo opp, bestemte han seg for å bli værende for å ta del i min og min søsters oppvekst. Men uten mamma har ikke hverdagslivet i Norge vært helt enkelt for ham.

Fra jeg startet på barneskolen var jeg hos pappa noen faste ukedager, og han fulgte meg til skolen hver dag i syv år. Han lagde «rare» nistepakker, og alle vennene mine syntes han var skummel.

Derfor inviterte jeg aldri noen med hjem til ham, selv om det var noe han hadde lyst til og spurte om jeg kunne gjøre.

Jeg klandrer meg selv i dag for å ha hindret ham fra å bygge et nettverk med andre foreldre.

Jeg skammet meg over pappa. Flere ganger var jeg fortvilet over at jeg ikke hadde en norsk far fordi livet hadde vært mye enklere. Jeg ville bli godt likt, og pappa passet ikke helt inn i det perfekte bildet.

Ikke bare papirarbeid

Den politiske viljen for integrering har vært stor. Men ensomhet og utstøting bekjempes ikke ved at politikere veiver med tryllestavene sine og oppretter institusjoner og reglementer, når det norske folk ikke inkluderer fremmede. Ensomhet og utstøting handler om mennesker, ikke bare tall, papirarbeid og vedtak.

Det er opplagt at integrering dreier seg om initiativ fra innvandrere og at det blir vist interesse for å lære og forstå norsk språk og norsk kultur. Men denne interessen må gjengjeldes.

Nordmenn må også vise vilje og interesse for flerkulturelle impulser og nye mennesker med unike verdier og erfaringer. Vi kan ikke overlate alt integreringsansvaret til innvandrerne. Vi må behandle dem som medmennesker og inkludere dem i det daglige.

Kan ikke være kompis

Annenhver søndag drasser jeg med meg skolesekken full av klær og toalettsaker for å være med pappa i noen timer. Mandag morgen drar jeg fra leiligheten hans, som jeg aldri har omtalt som «hjemme», med en klump i halsen. Jeg vet at han er ensom, men jeg kan ikke gjøre noe med det.

Datteren hans kan ikke være kompisen hans på samme måte som en arbeidskollega eller en nabo.

Politikere liker å snakke om holdningsendringer, og i dette tilfellet kan jeg si meg enig. Holdningene vi har, smitter over på andre mennesker og barn. Det er helt avgjørende at vi nordmenn er imøtekommende om vi skal lykkes med å integrere innvandrere.

Men vi har en lang vei å gå. Det finnes få folkegrupper som er like kalde og reserverte som oss. Vi har enten et landsomfattende problem med varmeanlegg i norske hjem, eller så må vi skjerpe oss.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.


13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Kanskje vil også disse innleggene interessere deg:

Sarah Ahmad-Johansson: «Du er jo ikke norsk, du er som oss – en innvandrer» sa 3.-klassingene på Grønland

Even Hye Tytlandsvik Barka: Ingen spørsmål om mine biologiske foreldre hadde plaget meg før. Men en kveld endret det seg

Celine He: Folk spør meg om jeg spiser hunder når de får vite at jeg er kinesisk


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Integrering
  3. Ungdom
  4. Pappa