Jeg er kristen og stolt av det. Det er det dessverre ikke alle unge troende som er.

Vi burde heller heie frem dem som tør å stå for det de tror på, og som går utenom normen, skriver debattanten.

Det er trist at tro og idealer som bør bæres med stolthet, blir forbundet med så mye skam.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg er kristen og veldig stolt av det, men ikke alle kristne er like stolte. Flere og flere unge kristne velger å skjule identiteten sin i frykt for fordommene og meningene de vil møte. Norges kristne student- og skoleungdomslags undersøkelse fra 2018 viste at 90 prosent av kristne studenter i Norge velger å skjule sin tro.

Det er trist at tro og idealer som bør bæres med stolthet, blir forbundet med så mye skam. I noen ungdomsgjenger er det så ukult å være kristen at man må velge mellom troen eller vennegjengen sin.

Å være verdikonservativ bør være positivt. Vi trenger det mangfoldet for å opprettholde et balansert samfunn. Hva er grunnlaget for å utestenge og latterliggjøre mennesker kun basert på egen oppfatning av deres tro?

Vi burde heller heie frem dem som tør å stå for det de tror på, og som går utenom normen. Vi som er unge, er nødt til å stå imot det daglige presset om at alle skal være like.

«Er du homofob?»

Kristendom som tro er blitt så misforstått. Daglig møter jeg påstander og oppfatninger som går imot alle verdier som vi kristne har. Når jeg forteller at jeg er kristen til noen som ikke har så mye relasjon til religionen, blir jeg ofte møtt med spørsmål som «er du homofob?» eller «hater du kvinner?»

Jeg opplever at flere og flere, spesielt unge, har fått inntrykket av at kristendommen er en hatefull religion

Jeg opplever at flere og flere, spesielt unge, har fått inntrykk av at kristendommen er en hatefull religion. Men for meg, og de fleste andre kristne, handler troen vår om kjærlighet og det å elske. Det ligger virkelig så mye mer bak troen enn bare hva vi tror og mener er rett og galt.

Vi kan ikke fortsette å la samfunnet bygge en mistillit til trossamfunn. Vi beveger oss mer og mer mot et etnosentrisk samfunn, som i bunn og grunn ikke har rom for alle.

Jeg er veldig klar over at jeg som kristen har flere politisk ukorrekte meninger og idealer, men det betyr ikke at jeg hater alle som går i den minste konflikt med verdiene mine. Tvert imot.

Unge troende får høre fra bekjente og medelever at det de tror på, er tull, at de er dumme fordi de tror på det de gjør, og at de ikke kan være med på ting fordi de er kristne. Jeg har selv opplevd å bli baksnakket og ikke invitert til ting.

Og jeg personlig klarer fint å møte motstand for min tro, men jeg er grunnleggende uenig i at alle jeg deler tro med, skal møte hets kun på grunn av noens misforståtte oppfatning av hva troen deres innebærer.

Regjeringen jobber imot unge troende

Også regjeringen gjør det vanskeligere å være troende. Den gjør endringer i friskoler, og Arbeiderpartiet har før valget ytret ønske om å kutte i støtten til enkelte trossamfunn og menigheter.

Politikere står altså med den moralske pekefingeren og peker ut enkelte miljøer de mener ikke passer inn i samfunnet i 2022. Det føles urettferdig at de voksne som skal heie oss frem, spenner bein på oss og gjør veien mot rettferdighet enda lengre og smalere.

Det er dobbeltmoralsk at en regjering som er for mangfold, skal snevre inn tilbud for de som har en annen tro og andre meninger enn flertallet.

Uenighet trenger ikke være noe negativt

Jeg håper vi som samfunn kan jobbe for å ha plass til alle, også de vi er grunnleggende uenige med. Uenighet trenger ikke være noe negativt. Tvert imot: Jeg tror at et samfunn med et rikere mangfold styrker samholdet betraktelig.

Jeg skulle ønske vi kunne jobbe oss opp til å bli et kulturrelativistisk samfunn. Jeg ønsker et samfunn med folk som har respekt for alle livssyn og meninger, ikke bare sin egen.

Om ikke vi begynner å jobbe for det, hvem skal?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!