Det virker som alt vi har lært om seksuell trakassering, blir glemt i russetiden

Russetiden skal være en feiring av å bli ferdig med 13 års skolegang. Det er viktig at alle tar ansvar for å skape et trygt og inkluderende miljø, skriver debattanten.

Uønsket seksuell oppmerksomhet. Fatshaming og dårlig kvinnesyn. Det føles som om russetiden tar likestillingen ti steg tilbake.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Seksuell trakassering er et alvorlig problem. Og dessverre altfor utbredt i russetiden.

Seksuell trakassering defineres som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom».

Det man anser som uønsket, er ulikt fra person til person. Det som ikke er seksuell trakassering for noen, kan være det for andre. Det er en individuell grense man selv setter.

Norge er lenge blitt ansett som et av verdens mest likestilte land. Vi har kommet langt, men i russetiden kan det virke som om vi tar ti steg tilbake.

Innskrenker jenters frihet

I en undersøkelse gjort av alkovettorganisasjonen Av-og-til i 2019 oppga hver sjette russejente å ha fått uønsket seksuell oppmerksomhet.

I 2020 opplevde 40 prosent av jentene på videregående skole seksuell trakassering.

I Ungdata-undersøkelsen fra 2022 svarte 20 prosent av jentene i undersøkelsen at de hadde opplevd uønsket seksuell beføling i løpet av det siste året. Og én av fem kvinner er blitt voldtatt, halvparten før fylte 18 år.

Seksuell trakassering og frykten for å oppleve det innskrenker jenters og andre utsatte gruppers handlingsrom. Mange kan føle at ansvaret ligger hos den som blir utsatt for trakassering. Det gjør livet til jenter og andre utsatte grupper mer utrygt.

Spesielt i russetiden, som er sterkt preget av en alkoholsentrert og sexfokusert kultur.

Man kan se fat-shaming og seksualisering av kvinnekroppen, og det har vært tilfeller av russebusser med krav om at du må være så og så tynn for at du skal få bli med og rulle.

Seksuell trakassering opprettholder maktstrukturer

Seksuell trakassering er med på å opprettholde og styrke de eksisterende maktstrukturene i samfunnet.

Det finnes utallige russesanger om sex og kvinnekropp og russeknuter som har sexrelaterte utfordringer. Dette bidrar til en festkultur som objektiverer kvinner og fremmer stereotypiske og skadelige kjønnsroller hvor menn har makt og kvinner er passive.

Tekstene i mange av de mest populære russelåtene bærer preg av dårlig kvinnesyn og tekster som seksualiserer kvinnekroppen. «Er du feit, så blir det farlig», er en av linjene i sangen «Domen 2019», en av de mest populære. Tekster som fremmer dårlig kvinnesyn, seksualiserer kvinnekroppen og bruker nedlatende ord, kan skape negative holdninger til kvinnekroppen.

Russetiden skal være en feiring av å bli ferdig med 13 års skolegang. Det er viktig at alle tar ansvar for å skape et trygt og inkluderende miljø hvor alle kan føle seg velkomne og respektert, uavhengig av kjønn og seksuell orientering!

Hva kan du gjøre for å skape en tryggere og mer inkluderende russetid?

  • Vær bevisst på hvordan du snakker om og behandler andre mennesker. Unngå å bruke nedsettende og stigmatiserende ord og uttrykk. Prøv å være åpen og inkluderende overfor alle.
  • Respekter andres grenser og personlige rom. Ikke press noen til å gjøre noe de ikke vil, og respekter når noen sier nei. Kun ja er ja.
  • Vær oppmerksom på situasjoner der noen kan føle seg utrygg eller trakassert. Hvis du er ser eller hører noe som ikke er greit, så si ifra og prøv å hjelpe.
  • Støtt dem som føler seg utrygg eller trakassert. Det kan være vanskelig å si ifra, men det er viktig å vite at man har støtte fra andre.
  • Oppfordre folk til å snakke om temaet og øk bevisstheten rundt problemet. Jo mer vi snakker om det, jo mer bevisst blir vi på hva som skjer rundt oss.
  • Vær en god rollemodell og vis respekt og toleranse overfor alle. Uavhengig av bakgrunn, kjønn eller seksuell orientering.
  • Bli feministruss!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!