Elever har gitt karakterer til undervisningen i seksualitet

Resultatet er for dårlig.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det siste året har Plan International Norges ungdomsgruppe, Ungdommens rettighetsorgan (Uro), satt søkelys på viktigheten av seksualitetsundervisning i utdanningen vår.

Målet har vært å informere norsk ungdom om hvor viktig det er med en helhetlig seksualitetsundervisning, og å undersøke om norsk ungdom er fornøyde med undervisningen som de har krav på.

Vi har derfor laget vår egen vri på et vitnemål. Vanligvis er det lærere som gir karakterer til elevene, men vi har snudd på det og bedt elevene gi karakter til lærerne.

Gratulerer med vitnemål!

Vi samlet de viktige punktene som utgjør en helhetlig seksualitetsundervisning, og ba elever på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet om å gi en karakter fra 1 til 6. Over 500 elever svarte på undersøkelsen. Karakterene ble samlet på et vitnemål, og resultatet er dessverre ikke godt nok.

Gjennomsnittskarakteren for de ulike «seksualitetsfagene» er 2,6. Det er tydelig at elevene ikke er fornøyde, og at undervisningen bør forbedres.

I Norge er vi stolte av undervisningssystemet vårt, og vi bruker mye ressurser for å sørge for at vi gir norsk ungdom den beste utdanningen. Derfor er det trist at resultatet er så dårlig. Da kan vi bare tenke oss hvor ille det er i land der innbyggerne ikke er så heldige som oss.

Så gratulerer med vitnemålet for seksualitetsundervisning i norsk skole, kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)! Dessverre er det for dårlig, men heldigvis har vi forslag til endring!

Våre forslag

Vi foreslår følgende for å styrke seksualitetsundervisningen i norsk skole og i landene vi støtter med bistand:

  1. Regjeringen bør doble bevilgningen til seksualitetsundervisning i bistandsbudsjettet.
  2. Skoler skal følge en felles standard for kvalitet og mengde i seksualitetsundervisningen, og myndighetene skal sikre at den blir etterlevd. Det skal ikke være opp til læreren din om du får den undervisningen du har krav på.
  3. Lærere skal gjennom både lærer- og videreutdanning få økt kunnskap, kompetanse og ressurser til å formidle seksualitetsundervisning til barn og unge. Noen lærere er mer komfortable enn andre med å ha seksualitetsundervisning. Med flere kurs og mer utdanning blir det lettere for lærere å levere en felles standard på seksualitetsundervisningen.
  4. Elever skal få en helhetlig seksualitetsundervisning som til enhver tid svarer til barn og ungdoms behov og kunnskapsnivå. Det som var relevant for ti år siden, er kanskje ikke like relevant i dag.

I seksualitetsundervisning på skolen, slik som i alle andre fag, skal elever få et tilstrekkelig undervisningsopplegg med lærere som er i stand til å undervise.

På vegne av alle elever ber vi om en endring nå.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!