SiD

Spør skolemakten: «Hvorfor er det bare karakterer som teller når man søkere høyere utdanning?»

  • Si ;D-redaksjonen
    Si ;D-redaksjonen
Høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil se nærmere på andre former for opptak enn karakterer.

Høyere utdanningsministeren svarer i vår faste spørrespalte.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Spørsmål: «Hvorfor er opptak til høyere utdanning (for de fleste studier) kun basert på karaktersnitt? I mange yrker, for eksempel innenfor omsorg og helse, er det flere andre egenskaper som burde vektlegges.

Jeg syns det er urimelig at man skal ha 6-er i historie og spansk for å bli en god lege, når medmenneskelighet og empati er mye viktigere. Hvorfor har vi ikke intervjuer og opptaksprøver i tillegg?

Hilsen Edwina Ann Kronen Rossi (20)»

  • Under 21 år? Send inn ditt spørsmål nederst i saken

Minister Iselin Nybø (V) svarer:

«Hei!

Det perfekte opptakssystemet til høyere utdanning finnes ikke, men vi ønsker at det skal være så rettferdig som mulig. Karakterer er en forutsigbar, enkel og rettferdig måte å avgjøre opptak til høyere utdanning på.

Det er mange som allerede fra tidlig alder drømmer om for eksempel å bli lege, og som jobber hardt og målrettet for å få gode karakterer.

Samtidig er jeg enig med deg i at det i mange yrker også er flere andre egenskaper som burde vektlegges. Det er umulig å være en god lege uten medmenneskelighet og empati.

Undersøker nærmere

Det er allerede en del utdanninger i dag som har alternative opptaksformer. For eksempel er det fysiske prøver på blant annet Politihøyskolen og Norges idrettshøgskole, og det er praktiske prøver ved flere musikkutdanninger.

Jeg er positiv til at flere tar i bruk alternative opptaksformer. Intervju og opptaksprøver kan være, som du foreslår, gode metoder.
Jeg er opptatt av at opptakssystemet skal være best mulig.

Derfor har jeg også spurt forskere om å undersøke dette nærmere, slik at vi kan gjøre endringer. Inntil videre er det karakterbasert opptak som gjelder.

Jeg ønsker deg lykke til med både utdanningsvalg og studier i fremtiden.

Hilsen Iselin Nybø, høyere utdanningsminister (V)»


Vil du også stille spørsmål i spalten?

– Hver onsdag i hele høst svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på dine spørsmål.

– Send inn ditt spørsmål på e-post til sid@aftenposten.no og merk den med «spør skolemakten». Du kan også sende oss direktemelding på Instagram og Facebook.

– Husk å legge ved fullt navn og fødselsdato. Dersom du vil være anonym, må du likevel oppgi dette. Du må være mellom 13 og 21 år for å få svar i spalten.

– Husk at ingen spørsmål er dumme!

Les mer om

  1. Spør skolemakten
  2. Utdanning