Flere barn i Norge lever i fattigdom | Omar Akhtar

Jeg håper at trenden kan snus.

Til tross for at regjering etter regjering har snakket varmt om fattigdomsbekjempelse, er altfor lite blitt gjort. Omar Akhtar (22).
  • Omar Akhtar
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I 2012 vant Obama sitt andre valg, mens mange av oss var redde for at verden omsider ville gå under 21. desember.

2012 er også året da jeg fylte femten år, og som samfunnsengasjert ungdom var det særlig temaet barn og fattigdom jeg var opptatt av. Selv har jeg vært heldig, hjemme hos oss hadde vi til salt i grøten. Jeg visste at ikke alle jeg kjente på skolen var like heldige, og iblant føltes det veldig kjipt.

Åtte år senere er det stadig kjipt. Til tross for at regjering etter regjering har snakket varmt om fattigdomsbekjempelse, er altfor lite blitt gjort. Statistikk fra Bufdir viser at antallet personer under 18 som lever i fattigdom i Norge, har økt fra cirka 80.000 i 2012, til over 110.000 i 2018. Det er én av åtte barn.

Siden 2017 har jeg jobbet på en skole og vært lektorstudent, og det er vondt og frustrerende at flere og flere av barna jeg ser, leker og prater med, kommer på skolen uten matpakke, med utslitte klær og med manglende muligheter for å delta i fritidsaktiviteter.

Jeg håper at trenden kan snus, at politikere omsider slutter å slå politisk mynt på ulikheten som rammer barn og unge og gjør deres oppvekst utrygg. Jeg håper de heller forsøker å bli enige om løsninger som vil løfte barnefamilier ut av fattigdom. Jeg er usikker på hvor fort dette vil la seg gjøre, men jeg er i alle fall sikker på én ting: Å løfte barn ut av fattigdom vil fortsatt være min kampsak.

Tre kjappe:

Hvordan var det å skrive i Si;D?

Jeg syns det var fantastisk. Si ;D gir barn og unge en unik mulighet til å uttrykke seg og sine meninger i landets største avis.

Er det noe du angrer på at du skrev / ikke skrev?

Nei, jeg angrer ingenting.

Hvordan kan vi sørge for at ungdom får en enda tydeligere stemme i samfunnsdebatten i tiden fremover?

Subsidier til ungdomsjournalistikk, spalteplass til ungdom hos flere aviser (etter Si ;D-modell), samt at ungdomsråd og enkeltungdommer i større grad lyttes til i forbindelse med høringer og politiske beslutninger.


Si ;D tar sommerferie!

Mellom 29. juni og 17. august tar Si ;D ferie. Om du sender oss en tekst i løpet av denne perioden, kan det ta litt lenger tid enn vanlig før du får svar. Vi gleder oss til en spennende høst med mange nye debatter!