SiD

Intelligens handler om mer enn tallene på et karakterkort | Anders I. Feiring

  • Anders I. Feiring
    Anders I. Feiring
    13 år
Illustrasjonsfoto. En smart person er kreativ og nytenkende, skriver Anders Anders I. Feiring (13).

Si ;D-innlegg: Smart og skoleflink er to forskjellige ting.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Etter hvert semester er det mye snakk om karakterer blant elevene på enhver ungdomsskole. Dessverre er det mange som definerer hvor smart man er ut ifra hvilke karakterer man får.

Dette mener jeg er feil, og derfor mener jeg at det trengs en oppklaring i forståelsen av begrepene skoleflink og smart.

Mye pugging

Å øve seg til en sekser er helt klart mulig i mange fag. Slik jeg ser det, krever de fleste fag på ungdomsskolen at man følger med i timen, skriver gode notater og øver hjemme.

Et godt eksempel på dette er historie. I historiefaget er det mye pugging av årstall, navn og steder. For å prestere bra på en slik prøve, trenger man bare å følge med i timene og øve dagene før man skal testes.

Hvis man er moden, skjønner man at det er viktig å prestere godt i fag og på skolen. Hvis man er en av dem som modnes senere, prioriterer man kanskje andre aktiviteter.

Kreativ og nytenkende

Hvordan en presterer på skolen, sier ikke nødvendigvis noe om hvor smart du er. Å være smart er noe helt annet.

Å være smart handler om mye mer enn hva man presterer på en prøve i et klasserom. En smart person er kreativ og nytenkende. Intelligente mennesker er flinke til å planlegge, ser sammenhenger og vet hvordan man skal oppføre seg sosialt.

Etter min mening handler intelligens mer om hvordan man opptrer i hverdagen, og ikke så mye om hvilke karakterer man får.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Barn og unge