Høyre slår for hardt ned på vern av Lofoten, Vesterålen og Senja | Emma Erlandsen

  • Emma Erlandsen (21)
    Emma Erlandsen (21)
Torbjørn Røe Isaksen og andre i Høyre har kritisert Arbeiderpartiet for ikke å ville konsekvensutrede LoVeSe. – Høyre må slutte å stemple meningsmotstanderne i denne debatten, skriver debattanten.

Internrevisjonen ung: Akkurat nå står Høyre på den tapende siden som ikke har innsett at kampen om oljeboring i LoVeSe er over.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Oljeutvinning i LoVeSe er blitt en symbolsak i norsk klimapolitikk. I helgen vedtok Arbeiderpartiet ikke å konsekvensutrede Nordland VI, Nordland VII og Troms II.

Emma Erlandsen (21), leder, Bergen Unge Høyre

Høyre må innse at vi aldri kan få troverdighet på klima og miljø dersom vi nekter å akseptere forandring i en næring som etterlater store klimagassavtrykk i Norge og verden, og som potensielt kan skade våre mest sårbare havområder.

Stempling

Etter landsmøtevedtaket til Arbeiderpartiet i helgen reagerer Høyre med sterk kritikk. Arbeiderpartiet blir beskyldt for å gi oljenæringen utrygge og uforutsigbare rammer når de nå sier nei til petroleumsvirksomhet i LoVeSe.

Men er ikke et av de mest forutsigbare signalene man kan gi til næringen, å slå fast at disse sårbare områdene skal være fri for olje og gass?

Det er riktig og viktig at vi diskuterer politikk som påvirker Norges mest lønnsomme næring med over 170.000 sysselsatte. Likevel kan ikke Høyre ved enhver anledning slå ned på meningsmotstandere som mener at olje- og gassutvinning er problematisk. Så enkelt er det ikke.

Ulykker kan skje

På sikt vil Høyre tape på å stemple alle som er for vern av LoVeSe, som olje- og arbeidsfiendtlige. All oljevirksomhet medfører nemlig en risiko.

Selv med best tilgjengelig teknologi og oljevernberedskap kan vi aldri garantere at det ikke skjer ulykker.

Lofoten, Vesterålen og Senja huser verdens siste store torskestamme sammen med verdens største kaldtvannskorallrev. I tillegg er det flere tusen mennesker som jobber innenfor fiske, turisme og næringsliv i regionen, som vil påvirkes av oljeboring og potensielle ulykker.

Ingen alternativ

Norge eksporterer hele ti ganger mer klimagassutslipp enn det vi produserer innenlands, og er verdens syvende største eksportør av utslipp. Vi skal fortsette å produsere olje og gass i tiden fremover, men det kommer en tid der råstoffene til slutt blir utkonkurrert av fornybare energikilder, eller ikke hentes opp fordi vi må begrense klimagassutslippene.

Akkurat nå står Høyre på den tapende siden som ikke har innsett at kampen om oljeboring i LoVeSe er over. Med flertall på Stortinget mot petroleumsvirksomhet i området er sannsynligheten liten for at det noen gang blir en konsekvensutredning.

Det er derfor oppsiktsvekkende og lite tillitvekkende at Høyre er såpass harde og lite nyanserte i sin argumentasjon.

Jeg tror at Høyre har tankegangen og virkemidlene som skal til for å føre en god klimapolitikk, men da må vi slutte å stemple meningsmotstanderne i denne debatten når vi ikke har et godt alternativ.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.