SiD

Målet er en mobbefri skole

  • Kunnskapsminister (h)
  • Torbjørn Røe Isaksen
Det aller viktigste vi kan gjøre i kampen mot mobbing, er å forebygge, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det aller viktigste vi kan gjøre i kampen mot mobbing, er å forebygge, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det aller viktigste vi kan gjøre i kampen mot mobbing, er å forebygge. Og det arbeidet må skje på hver enkelt skole.

17.000 barn sier i den siste Elevundersøkelsen at de har opplevd mobbing. Det er uholdbart. De skolene som lykkes best i kampen mot mobbing, har gjennom aktivt arbeid bygget et trygt og godt læringsmiljø. Det gir lite mobbing.

Les innlegget til Felix «Varakongen» Volpe: Torbjørn Røe Isaksen, hva skal du gjøre med mobbingen?

Vi foreldre har også et ansvar for å gjøre noe og si ifra når vi ser at barn utestenges, og alle elever kan selv ta et valg om at de vil være med å bidra til et godt læringsmiljø. For det skal ikke alltid så mye til for å gjøre en forskjell – et hei eller et smil kan bety mye.

Jeg er enig med Felix Volpe når han skriver at også mobberne har sine historier, og at de også trenger hjelp og støtte. Men vårt utgangspunkt er at det er den som blir utsatt for mobbing, som er det største offeret.

I de få tilfellene der det ikke er andre løsninger enn at noen flytter, mener vi det skal være mobberen – ikke den som blir utsatt for mobbingen – som skal måtte flytte.

Vi tror selvfølgelig ikke at denne endringen er nok til å fjerne mobbeproblemene, men det er ett av flere tiltak for å styrke rettighetene til den som mobbes.

Regjeringen er midt i arbeidet med å gjennomgå de tiltakene vi har mot mobbing. For på tross av mange kampanjer og stor innsats, har mobbetallene holdt seg stabilt høye.

Djupedalutvalget har levert rundt hundre forslag til hvordan vi bedre kan bekjempe mobbing, og vi vil komme med vår vurdering av forslagene så raskt vi kan.

For oss er det viktigste å finne og satse på de tiltakene som fungerer best. Det er bare slik vi kan nå målet om en mobbefri skole med et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for alle.

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid).

Les også

  1. Torbjørn Røe Isaksen, hva skal du gjøre med mobbingen?

  2. De kaller meg desperat. Jeg er bare ensom

  3. Cecilie fikk 20 seksere: Her er hennes tips!